IQVIA HELLAS: Με 50 νέες προσλήψεις και 3 Hubs το 2020.

0
87

Σε έτος-σταθμό εξελίχθηκε το 2020 για την IQVIA Hellas, η οποία προχώρησε στον αριθμό ρεκόρ των 50 νέων προσλήψεων, επιτυγχάνοντας αύξηση στον αριθμό των υπαλλήλων της κατά 35% σε σχέση με το 2019και αγγίζοντας τους 200 συνολικά εργαζομένους!

Η IQVIA είναι παγκοσμίως κορυφαίος πάροχος δεδομένων υγείας, τεχνολογικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και κλινικών μελετών, και προωθεί την ανάπτυξη νέων θεραπειών και τη βελτιστοποίηση λύσεων που προάγουν την υγεία των ασθενών.

Η ανάπτυξη της IQVIAτο 2020 σηματοδοτήθηκε από την έναρξη λειτουργίας στη χώρα μας 3 νέων hubs: το 1ο, το Technologyhub, υλοποιεί Business Intelligence λύσεις για τους πελάτες της IQVIA σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2ο, προσφέρει υπηρεσίες Health Economics και εξυπηρετεί την Ευρώπη, ενώ το 3ο υλοποιεί Management Consulting projects, αποκλειστικά για την Ιταλία.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης για τη λειτουργία των 3 hubs ανέρχεται σε 3 εκ. € ετησίως. Παράλληλα, η στελέχωσή τους κάνει πράξη το brain gain, καθώς η IQVIA προσέλαβε μεταξύ άλλων Έλληνες του εξωτερικού από τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι επέστρεψαν και εργάζονται ήδη στην Ελλάδα!

Η επιλογή της Ελλάδας ως κέντρου λειτουργίας των 3 hubs αποτελεί σφραγίδα εμπιστοσύνης από τα Ευρωπαϊκά γραφεία της IQVIA, στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων, στην προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητά τους και, τέλος, στο μάνατζμεντ της Ελληνικής θυγατρικής. Όπως αναφέρει ο Νίκος Κωστάρας, Γενικός Διευθυντής της IQVIAHellas: «Η δημιουργία των 3 hubs μας κάνει εξαιρετικά υπερήφανους για τη συμβολή μας στην Ελληνική οικονομία και για την ενεργό υποστήριξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας, του κλάδου της υγείας και φυσικά των ασθενών.».

Το αποτύπωμα της IQVIAστην ελληνική οικονομία διευρύνεται συνεχώς καθώς δραστηριοποιείται έντονα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων για κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, κάτι που μπορεί, σύμφωνα με στοιχεία της IQVIAκαι του ΙΟΒΕ, να ανεβάσει το ΑΕΠ κατά τουλ. 1 δις €.Στο πλαίσιο αυτό, ανέλαβε και ολοκλήρωσε το project, που οδήγησε σε νόμο, για τη χρήση των επενδύσεων της φαρμακοβιομηχανίας ως μέσου μείωσης του clawbackκατά 50 εκ. € το 2019 και 100 εκ. € το 2020. Επιπλέον, παρέχει τεχνογνωσία σε ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες ώστε να πιστοποιηθούν από τον FDA και να μπορέσουν να εξάγουν στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά στον κόσμο.  Με σειρά από αντίστοιχες κινήσεις, η IQVIA γίνεται έμπρακτα φορέας ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

Σχετικά με την IQVIA:

Αποτέλεσμα της συγχώνευσης της IMS Health, παγκόσμιας ηγέτιδας στην ανάλυση δεδομένων & στις τεχνολογικές λύσεις, αποκλειστικά στο χώρο της Υγείας, και της Quintiles, από τις κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως στις Κλινικές Μελέτες, η IQVIA, με έδρα τις ΗΠΑ, έχει παρουσία σε 100+ χώρες με 75Κ εργαζομένους. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το1968 και συνεργάζεται με όλους τους επιστήμονες υγείας καθώς και τα νοσοκομεία: με 3,5Κ ιατρούς και 3Κ φαρμακεία για συλλογή στοιχείων&  έρευνες, ενώ διεξάγει τουλάχιστον 120 κλινικές μελέτες σε πάνω από 100 sites. Επίσης συνεργάζεται στενά με όλους τους εταίρους της υγείας, τους θεσμικούς φορείς, τις Αρχές, τα συλλογικά όργανα των επιστημόνων υγείας και των φαρμακευτικών εταιριών, καθώς και τους συλλόγους ασθενών, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε πάνω από 150 πελάτες.