ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Χωρίς κλινικές έρευνες δεν υπάρχουν νέα φάρμακα και δεν υπάρχουν καινοτόμες θεραπείες