Από την τσέπη τους πληρώνουν οι διαβητικοί τα αναλώσιμα σε ορισμένα φαρμακεία

0
518

Πάνω από 50 ευρώ ανά συνταγή πληρώνουν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη σε ορισμένα φαρμακεία, κατά παράβαση του νόμου, σύμφωνα με καταγγελίας της Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) η οποία ζητάει την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ «έχοντας στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της τον άνθρωπο που πάσχει, καθώς και την προάσπιση των δικαιωμάτων του, καθιστά σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δε θα δεχτεί και θα ανεχτεί συμπεριφορές που επιβαρύνουν οικονομικά τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, τις οποίες θα συνεχίζει να καταγγέλλει μέχρι την οριστική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους φαίνεται να έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της αποκλειστικής διάθεσης των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών από τα φαρμακεία, κάτι που αντίκειται στο μέχρι τώρα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, γεγονός που είχε επισημάνει η Ομοσπονδία  στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και στο υπουργείο Υγείας.

Το πρόβλημα προέκυψε όταν εμφανίστηκε ξαφνικά στις 23 Μαΐου 2019, στα σχόλια των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων (συνταγών) των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, ήτοι ταινιών μέτρησης σακχάρου αίματος, σκαριφιστήρων, βελονών ινσουλίνης και ταινιών μέτρησης κετόνης στο αίμα, η επισήμανση ότι: «Διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία»!

Η επισήμανση αυτή, όπως αναφέρει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ήταν αντίθετη της κείμενης νομοθεσίας, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 32 Β’ του 2004 και σύμφωνα με την οποία ο ΕΟΠΥΥ είχε συνάψει συμβάσεις με παρόχους – εταιρείες, δυνάμει των οποίων μπορούσαν και αυτές να διαθέτουν αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό, απευθείας οι ίδιες στους πάσχοντες.

«Η επιλογή αυτή, η λήψη δηλαδή των αναλώσιμων υλικών από τις παρόχους – εταιρείες, πέραν των ιδιωτικών φαρμακείων, ήταν μια λύση για αρκετούς ανθρώπους με Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς κάποια ιδιωτικά φαρμακεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κατά παράβαση του άρθρου 61 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ζητούσαν και συνεχίζουν να ζητούν από τους ασφαλισμένους συμμετοχή στο αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό, η οποία ποικίλλει ανά φαρμακοποιό και σε κάποιες περιπτώσεις η συμμετοχή αυτή ξεπερνά τα 50 ευρώ  ανά συνταγή, όταν, βάσει του άρθρου 47, παρ. 4, περ. ε του ΕΚΠΥ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 889/14.3.2019), όλοι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν μηδενική συμμετοχή στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που συγκαταλέγονται στο Διαβητολογικό Υλικό» αναφέρει στην ανακοίνωση και συνεχίζει: «Παρά ταύτα, όμως, πολλοί συνάνθρωποι μας αναγκάζονται είτε να πληρώσουν το ποσό που ζητείται, κατά παράβαση του νόμου, από μερίδα φαρμακοποιών, προκειμένου να εξαργυρώσουν την ηλεκτρονική συνταγή τους, είτε περιφέρονται από το ένα φαρμακείο στο άλλο μέχρι να βρουν το φαρμακείο εκείνο που θα εκτελέσει τη συνταγή, όπως προβλέπει η νομοθεσία, με μηδενική συμμετοχή του πάσχοντα, χωρίς δηλαδή καμιά οικονομική επιβάρυνση».

Συμπερασματικά και στην περίπτωση που αληθεύουν οι πληροφορίες της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ οι άνθρωποι που επέλεξαν έτερους τρόπους λήψης των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών για την πάθησή τους, προκειμένου να μην επιβαρύνονται οικονομικά, θα αναγκαστούν, παρά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει μηδενική συμμετοχή στο αναλώσιμο υλικό, να πληρώνουν άδικα και κατά παράβαση του νόμου, σε κάποιες περιπτώσεις, συμμετοχή, προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά για τη διαχείριση και παρακολούθηση του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η νομοθεσία προβλέπει τη μηδενική συμμετοχή των πασχόντων στα αναλώσιμα υλικά και αυτήν ακριβώς την απόφαση θα στηρίξουμε και εμείς, υπερασπιζόμενοι τη νομοθεσία και τη δυνατότητα που αυτή ορίζει, τη λήψη δηλαδή των αναλώσιμων υλικών και από τους παρόχους, για όσους το επιθυμούν, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιπτώσεις οικονομικής εκμετάλλευσης των πασχόντων.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ καλεί το Υπουργείο να ελέγξει την εγκυρότητα των πληροφοριών  και στη συνέχεια να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με στόχο την εφαρμογή και την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.