Νέα μέθοδος στο Λαϊκό για ασθενείς που θα κάνουν αιμοκάθαρση

0
314

Μια νέα τεχνική, που αλλάζει τα δεδομένα της θεραπείας των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο τελικού σταδίου, οι οποίοι πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Β ́ Αγγειοχειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, που εδρεύει στο «Λαϊκό». Οι γιατροί δημιουργούν  διαδερμική αγγειακή προσπέλαση (fistula), χωρίς να απαιτείται χειρουργική τομή, έχοντας σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς.

Στη χώρα μας περίπου 12.000 συμπολίτες μας πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου, ενώ αναμένεται αύξηση περίπου 10-15% ανά δεκαετία. Η συνηθέστερη μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας είναι η περιοδική αιμοκάθαρση μέσω της αγγειακής προσπέλασης.

Η μέθοδος

Η νέα μέθοδος πραγματοποιείται μέσα από δύο μικροσκοπικές οπές στο επίπεδο του καρπού. Πιο συγκεκριμένα, τo σύστημα χρησιμοποιεί δυο λεπτούς καθετήρες (έναν για την αρτηρία και έναν για την φλέβα), οι οποίοι αφού

πλησιάσουν μεταξύ τους με τη βοήθεια μικροσκοπικών μαγνητών, ενώνουν τα δύο αγγεία ανοίγοντας μια «οπή» με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων, επιτυγχάνοντας την αγγειακή αναστόμωση της φίστουλας. Έτσι το αίμα οδηγείται από την αρτηρία στην φλέβα και τους κλάδους της, οι οποίοι προοδευτικά διατείνονται στην επιφάνεια του χεριού. Αυτοί αφού ωριμάσουν θα είναι έτοιμοι για χρήση στην αιμοκάθαρση.

Η δημιουργία διαδερμικής φίστουλας έχει σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς, συγκριτικά με τη χειρουργική φίστουλα. Αναλυτικότερα, η διαδερμική τεχνική εξασφαλίζει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς δεν απαιτούνται χειρουργικές τομές και αποτρέπεται ο κίνδυνος εμφάνισης δυσμορφιών στα χέρια. Παράλληλα, με τη διαδερμική τεχνική-σε αντίθεση με τη χειρουργική φίστουλα- τα αγγεία παραμένουν στο φυσικό τους χώρο, χωρίς άλλες παρεμβάσεις.

Μάλιστα, από τις πρώτες μελέτες φαίνεται πως η ενδαγγειακή φίστουλα μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια με λιγότερες επανεπεμβάσεις για τη διόρθωσή της. Τέλος, σε κάθε περίπτωση δεν καταργείται η δυνατότητα διενέργειας της “κλασικής” φίστουλας.

«Η Β ́ Αγγειοχειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ, διατηρώντας την παράδοση του Λαϊκού Νοσοκομείου να παρέχει εξατομικευμένες, και σύγχρονες θεραπευτικές υπηρεσίες αιχμής, συντονίζεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και προσφέρει τις νέες εξελιγμένες ενδαγγειακές τεχνικές στους νεφροπαθείς ασθενείς. Είμαι λοιπόν, ιδιαίτερα ευτυχής που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία μία νέα ασθενή με χρόνια νεφρική νόσο που πρόκειται να ενταχθεί σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, πραγματοποιώντας την πρώτη στην ιστορία του νοσοκομείου ενδαγγειακή αγγειακή προσπέλαση», δήλωσε σχετικά ο  Διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, κ. Χρήστος Κλωνάρης.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εξειδικευμένων μονάδων στη Β΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική, εντάσσεται και η πρόσφατη προσθήκη στο επιστημονικό δυναμικό της Κλινικής του κ. Γ. Χατζαντώνη, ο οποίος κι ανέλαβε την ανάπτυξη της μονάδας Αγγειακής Προσπέλασης. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι  το Νοσοκομείο «Λαϊκό» έχει στη διάθεσή του μια από τις μεγαλύτερες νεφρολογικές κλινικές στη χώρα   και κλινική μεταμοσχεύσεων, εξυπηρετώντας καθημερινά μεγάλο όγκο περιστατικών με χρόνια νεφρική νόσο και αγγειακή προσπέλαση.