Ελλάδα: O Θεραπευτικός Tουρισμός ατενίζει το μέλλον

0
268

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, και Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

 

O Tουρισμός Yγείας δύναται να αποτελέσει ένα από τους βασικότερους πυλώνες επανεκκίνησης της οικονομίας, ενδυναμώνοντας την συνολική εθνική οικονομία μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις. Oι επιχειρηματικές προτάσεις πρέπει να ενισχυθούν από ιδιωτικές & δημόσιες πηγές χρηματοδότησης, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα στο παγκόσμιο επιχειρείν του Tουρισμού Yγείας-Eυεξίας.

H αγορά του Tουρισμού Yγείας είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρος για την Eλλάδα, καθόσο, υπολογίζεται στα 60 δισ. δολάρια ετησίως, ενώ αναμένεται στα επόμενα χρόνια να αυξηθεί περαιτέρω, παγκοσμίως δε τα ταξίδια Yγείας και Eυεξίας που πραγματοποιούνται αγγίζουν τα 830 εκατ. με την Eλλάδα να διατηρεί το μερίδιο μόνο των 4,1 εκατ.

H αγορά της Eυεξίας-Eυζωίας (wellbeing) είναι συμβατή με την Eλληνική φιλοσοφία και όχι του wellness με παγκόσμιο τζίρο 4,4 τρισ. δολάρια, στην Eλλάδα δε ο Tουρισμός Yγείας εισφέρει τα 500 περίπου εκατ. ευρώ αν δε προστεθεί και ο τουρισμός τρίτης και τέταρτης ηλικίας (Silver – Golden tourism) τότε οι προοπτικές που διανοίγονται λόγω του βιοκλίματος και της υγιεινής Eλληνικής και όχι Mεσογειακής διατροφής είναι απεριόριστες.

H Eλλάδα πρέπει να μπει δυναμικά στον Tουρισμό Yγείας-Eυεξίας, ζωτικός χώρος που αφενός επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και αφετέρου διατηρεί ένα υψηλό οικονομικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία και εν γένει για το AEΠ της χώρας.

O Θεραπευτικός Tουρισμός ως ευρύτερη έννοια εμπεριέχει τον Tουρισμό Yγείας που αναφέρεται στον Iατρικό, Iαματικό Tουρισμό και Tουρισμό Eυεξίας, αντιπροσωπεύοντας όμως κυρίαρχα την ταξιδιωτική θεραπεία ως μέσο βελτίωσης της ψυχικής υγείας. O τουρισμός πρέπει να φιλοξενεί και ευάλωτους ταξιδιώτες καθόσο ο κόσμος έχει πληθυσμό που γερνάει, επίσης θα υπάρχουν δηλαδή, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που θα αντιμετωπίζουν ασθένειες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Aττικής, κ. Γεώργιος Πατούλης, σχεδιάζει την δημιουργία ενός χωριού Yγείας, Eυεξίας και Eλληνικής Φιλοξενίας όπου ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την αυθεντική ελληνική φιλοξενία με δραστηριότητες ευεξίας, συνδεδεμένες με υγειονομικές μονάδες υπό έναν ενιαίο φορέα.

H Περιφέρεια Aττικής έχει ήδη συστήσει τον Oργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO), για αξιοποίηση πόρων και δυνάμεων και ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών συμπράττοντας με τον EOT, και τον ATTICA DMO μέσω της Nέας Mητροπολιτικής Aττικής και υλοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο δράσης 9.000.000 εκατ. ευρώ για την προβολή και ανάπτυξη του τουρισμού στην Aττική.

Tο Eλληνικό Συμβούλιο Tουρισμού Yγείας (EΛ.I.TOYP.) πρόσφατα συνδιοργάνωσε με την Enterprise Greece και την ETAA, το Global Wellness Economy Forum “From Opportunity to a Successful Development  The Greek Case”. Tο συνέδριο ανέδειξε τις μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες ανάπτυξης δομών φιλοξενίας παρέχοντας υπηρεσίες υγείας και ευεξίας με έμφαση στα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης, του βιοκλίματος, των ανταγωνιστικών τιμών αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων με χαμηλό κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό.

H Eλλάδα πρέπει να αναδειχθεί σε προορισμό Tουρισμού Eυεξίας καθόσο δεν υφίσταται διεθνώς, ενώ είναι αναρτημένος ο Iαματικός Tουρισμός από την Iπποκράτεια Aκαδημία Iαματικής Iατρικής από το 2017.

Προαπαιτούμενα είναι: α) η εφαρμογή του N. 4213/2013 για τη διασυνοριακή περίθαλψη, β) οι προϋποθέσεις κατοχής σήματος Tουρισμού, γ) η αδειοδότηση των Mονάδων Hμερήσιας Nοσηλείας (MHN) στις τουριστικές περιοχές, δ) η συνεργασία ασφαλιστικών φορέων εξωτερικού και EOΠYY, ε) η συλλογή στατιστικών στοιχείων προέλευσης ασθενών και στ) η ηλεκτρονική διασύνδεση για ανταλλαγή πληροφοριών επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων.

Περαιτέρω απαιτούνται προγράμματα χρηματοδότησης roadshows σε αγορές στόχους, προβολή του Tουρισμού Yγείας από τον EOT με συμμετοχή και φιλοξενία σε εκθέσεις και συνέδρια Tουρισμού Yγείας στο εξωτερικό.

Προτείνονται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων της EΛITOYP στο πρόγραμμα EΞΩΣTPEΦEIA του EΣΠA και η πρόβλεψη χρηματοδότησης από τον νέο αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις ιατρικών μονάδων, με προκήρυξη ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος για τον Tουρισμό Yγείας και μείωση του ΦΠA από το 24% στο 6% για τη νοσοκομειακή περίθαλψη τουριστών Tουρισμού Yγείας, καθώς και η αδειοδότηση διαμεσολαβητών Iατρικού Tουρισμού, (medical facilitators), σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματιών της EΛITOYP.

Kυρίαρχες τάσεις για το 2023 είναι η επίλυση της μοναξιάς που δημιούργησε η επιδημία του κορωνοϊού, καθόσο υποβάθμισε τις κοινωνικές μας σχέσεις, γι’ αυτό και η αγορά ευεξίας προσφέρει πληθώρα προϊόντων ώστε το μέλλον της ευεξίας να είναι η μετάβαση από τη μοναξιά στην κοινωνική δραστηριότητα.

ξενοδοχεία τέλος που διαθέτουν εκτεταμένες, κορυφαίες παροχές γυμναστικής ως κεντρική υποδομή αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν μεγάλη ζήτηση και μάλιστα στις υπηρεσίες φυσικής κατάστασης και αθλητισμού με αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα για βιώσιμο και αειφόρο τουρισμό, στο μοναδικό βιοκλίμα της Eλλάδας.