Νομοσχέδιο υπουργείου Υγείας: Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία της γειτονιάς

0
444

Με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή, υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που καθορίζει μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες χορήγησης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), από τα φαρμακεία  της γειτονιάς. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει οριστικό τέλος στις ουρές της ντροπής που σχημάτιζαν στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κάθε μήνα εκατοντάδες ταλαιπωρημένοι καρκινοπαθείς προκειμένου να πάρουν τα φάρμακά τους.

Επιπλέον  το νομοσχέδιο απαλλάσσει χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, πρώην δικαιούχοι Ε.Κ.Α.Σ., από τη φαρμακευτική δαπάνη. Συνολικά οι συνταξιούχοι που επωφελούνται της μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα ή μειωμένης συμμετοχής (10%) ανέρχονται περίπου σε 380.000.

Συγκεκριμένα η βουλή υπερψήφισε σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 06.09.2018 συμβάσης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και του ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον νόμο 4564/2018 (Α΄ 170)».

Το Κοινοβούλιο έκανε επίσης με ευρεία πλειοψηφία δεκτή την ενιαία τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που αφορά:

α. Στην απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τους πρώην δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ., που το απώλεσαν με το νόμο Κατρούγκαλου.

β. Στην επέκταση κατά δύο έτη του υφιστάμενου καθεστώτος που διέπει τους περιορισμούς στην υποβολή υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. Πιο συγκεκριμένα, παρατείνεται ο χρόνος ισχύος της απαγόρευσης υποβολής υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., σε ιατρούς που ήδη υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν αυτοί παραιτηθούν εκ των προτέρων από τη θέση αυτή.

Ο συγκεκριμένος περιορισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση του συστήματος υγείας, δια της εισαγωγής νεοεισερχομένων ειδικευμένων ιατρών και προς αποφυγή ανακύκλωσης των ήδη υπηρετούντων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

γ. Στον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής από τους ασθενείς, ιδιωτικού φαρμακείου ως σημείου παράδοσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και στην απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης για τη διευκόλυνση των δικαιούχων.

δ. Στην εξειδίκευση θεμάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ με την επωνυμία «Εφαρμογή διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ)». Στην τροπολογία περιγράφονται ο σκοπός λειτουργίας της, η εκτέλεση επεξεργασίας από τον ΕΟΠΥΥ στα εισφερόμενα στοιχεία από ασθενείς στην εφαρμογή για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και οι αναγκαίες διασφαλίσεις ως προς την ακεραιότητα του συστήματος και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι «καρδιά της τροπολογίας, είναι ότι χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι, πρώην δικαιούχοι Ε.Κ.Α.Σ., που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, δεν επιβαρύνονται καθόλου στη φαρμακευτική δαπάνη», ενώ για τη ρύθμιση της διαδικασίας των ΦΥΚ από τα φαρμακεία της γειτονιάς, τόνισε ότι «υλοποιούμε τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει για τη διανομή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους περιπατητικούς ασθενείς από τα φαρμακεία της γειτονιάς.Είμαστε συνεπείς σε μια πολιτική που έχει να κάνει με τις ευπαθείς ομάδες».