“Φίλοι σε κάθε ηλικία” για την καταπολέμηση της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία

0
345

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας (1/10), το Ινστιτούτο Prolepsis καλεί όσους πολίτες επιθυμούν, να ενταχθούν ως εθελοντές στο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία και να στηρίξουν τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.

Στόχοι του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της μοναξιάς, της κοινωνικής απομόνωσης και της περιθωριοποίησης των ατόμων 65 ετών και άνω, μέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία σχέσεων φιλίας και κοινωνικών δεσμών.

Το πρόγραμμα

Οι εθελοντές συνδέονται με άτομα της Τρίτης Ηλικίας, επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί τους σε τακτική βάση, πραγματοποιούν συναντήσεις, τους ενδυναμώνουν ψυχικά και συναισθηματικά και δημιουργούν σχέσεις φιλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συλλογικές δράσεις, όπως περιπάτους , επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, δράσεις ψυχαγωγίας κ.ά.

Εκτός από τη διασύνδεση με τους ηλικιωμένους, οι εθελοντές υποστηρίζουν και την Τηλεφωνική Γραμμή για τη Μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία – 2106101300.

Η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. με 10.00 μ.μ. και οι εθελοντές απαντούν σε κλήσεις μοναχικών ηλικιωμένων που χρειάζονται κάποιον να τους ακούσει.

Σημειώνεται ότι οι εθελοντές του προγράμματος λαμβάνουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και εποπτεία ενώ το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία υλοποιείται με την υποστήριξη της NN Hellas.

Ελληνική Έρευνα για την κατάθλιψη

Προγράμματα όπως η Φιλία σε κάθε ηλικία καλύπτουν ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Σύμφωνα με τους ειδικούς η πανδημία COVID-19 δημιούργησε συναισθήματα μοναξιάς, κατάθλιψης και φόβου στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα.

Σε έρευνα του 2023 από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που έγινε σε ελληνικές επαρχιακές πόλεις αποδείχθηκε ότι μεγαλύτερη μοναξιά βίωσαν:

– οι συμμετέχοντες με χειρότερη κατάσταση υγείας

–  οι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι

-και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

καθώς όλα αυτά δεν λειτουργούσαν για μεγάλο διάστημα και τα μοναχικά άτομα που ήταν εγγεγραμμένα σε αυτά, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στα προγράμματα που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και δραστηριοποίησή τους.

 Τα αποτελέσματα της έρευνας

Το 35,5% των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας παρουσίασαν καταθλιπτικά συμπτώματα. Μεγαλύτερη κατάθλιψη βίωναν οι μεγαλύτεροι ηλικιακά άνθρωποι και εκείνοι που χρειάζονταν τη βοήθεια άλλων για να φροντίσουν τον εαυτό τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν στρατηγικές με σκοπό όχι μόνο την πρόληψη και τη μετρίαση αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας του γηριατρικού πληθυσμού που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19.

Η ενίσχυση και η ψυχολογική υποστήριξη μέσω ειδικών προγραμμάτων καθώς και η προώθηση κοινωνικής σύνδεσης μπορούν να συμβάλουν στην προφύλαξη της ψυχικής ευεξίας των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων αλλά και στην υγιή γήρανση στην μετά-COVID-19 εποχή.