Κορωνοϊός: Ξεκινούν τα διαγνωστικά τεστ των πολιτών κατ΄οίκον από 500 κινητές μονάδες

0
942

Αύριο ξεκινούν τα διαγνωστικά τεστ κατ΄ οίκον για τους ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα το κορωνοϊό. Ειδικά κλιμάκια από νοσηλευτές που θα απαρτίζουν τις 500 κινητές μονάδες υγείας θα  λαμβάνουν βιολογικό υλικό από τους ασθενείς που παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα SARS COVID-19.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΚΥΑ) των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης από αύριο 8 Απριλίου, 500 μονάδες υγείας με το σύστημα πόρτα –πόρτα θα επισκέπτονται κατ΄οίκον ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα SARS COVID-19 και θα παρέχουν και νοσηλευτική φροντίδα.

Ο  ΕΟΔΥ αναλαμβάνει τη συγκρότηση και λειτουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) μισθώνοντας έως 500 οχήματα,  ειδικού σκοπού, ως πρωτοβάθμιες μονάδες παροχής φροντίδων υγείας οι οποίες εντάσσονται λειτουργικά στον ΕΟΔΥ.

Στην ΚΥΑ καθορίζονται οι περιοχές δραστηριοποίησης τους στην Επικράτεια οι οποίες «προσδιορίζονται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τη στρατηγική των έλεγχων και με κριτήριο την έμφαση που πρέπει να προσδίδεται σε τοπικούς έλεγχους συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών.

Επιμέρους σημεία αυξημένης δραστηριοποίησης όντος της Ελληνικής Επικράτειας μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες κατά την εξέλιξη της πανδημίας» όπως αναφέρει η απόφαση.

Τα τεστ θα γίνονται πόρτα σε πόρτα, από νοσηλευτές που θα λαμβάνουν δείγματα βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα.

Για το σκοπό αυτό το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ όπου απευθύνονται οι πολίτες, ενισχύεται με 100 νέα στελέχη για τη διαχείριση των κλήσεων των ΚΟΜΥ ενώ η διαχείριση των συμβάντων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κατευθύνοντας τα μέλη των ομάδων, που θα φέρουν ατομικό εξοπλισμό προστασίας, να προχωρήσουν στη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού.

Οι συνιστώμενες ΚΟΜΥ εντάσσονται στο δίκτυο της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διασυνδέονται μέσω της Πρωτοβάθμιας φροντίδας και με άλλες οργανικές μονάδες παροχής υγείας.

Ως επόπτης κάθε ΚΟΜΥ ορίζεται ένας ιατρός της οικείας Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) είτε, σε περίπτωση έλλειψης, ιατρός της οικείας ΔΥΠΕ στην οποία η οικεία ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού δραστηριοποιείται.

Κάθε ΚΟΜΥ αποτελείται από κλιμάκιο τουλάχιστον δύο ατόμων: τουλάχιστον έναν νοσηλευτή και έναν οδηγό.

 1.100 προσλήψεις προσωπικού

Για την στελέχωση των κινητών μονάδων προσλαμβάνονται από τον ΕΟΔΥ με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, συνολικά οι ακόλουθες ειδικότητες: Α) 500 θέσεις ΔΕ νοσηλευτών. Β) 500 θέσεις ΔΕ φυσικών προσώπων με δίπλωμα οδήγησης. Γ) 100 θέσεις ΠΕ διοικητικού για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαρκείας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης τους για ένα επιπλέον τρίμηνο.Ο ΕΟΔΥ προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη των επιλεγέντων κατά σειρά υποβολής αίτησης, χωρίς να προβλέπεται διαδικασία υποβολής ενστάσεων μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας.