Βrain gain : Επίσκεψη φοιτητών του ΕΚΠΑ/MBA στη Boehringer Ingelheim Ελλάς

0
592

Η καινοτομία, οι κλινικές μελέτες, η διαφάνεια και η αειφόρος ανάπτυξη, ήταν τα θέματα που συζήτησε η ομάδα φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στην εταιρεία-μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Boehringer Ingelheim Ελλάς. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αντιστροφής του φαινομένου της μαζικής φυγής των λαμπρών ελληνικών μυαλών στο εξωτερικό (brain drain) στο brain gain (προσέλκυση εγκέφαλων).

Στη συνάντηση συμμετείχαν συνολικά 25 φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΚΠΑ, συνοδευόμενοι από έναν καθηγητή και από δύο εκπροσώπους του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ενώ στις εγκαταστάσεις της Boehringer Ingelheim Ελλάς τους υποδέχθηκε ο Μανώλης Μιτάκης, Διευθυντής επικοινωνίας της εταιρείας.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας του National and Kapodistrian University of Athens MBA και του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, είναι η ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΚΠΑ στην «πρώτη γραμμή» της αγοράς από την Boehringer Ingelheim Ελλάς για τον τρόπο που δραστηριοποιείται μια κορυφαία καινοτόμος φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλάμβανε την παρουσίαση των προφίλ της μητρικής εταιρείας Boehringer Ingelheim GmbH και της θυγατρικής Boehringer Ingelheim Ελλάς, του ερευνητικού ενδιαφέροντος της εταιρείας, της λειτουργίας του Ιατρικού Τμήματος και της Οικονομικής Διεύθυνσής της, ενώ συζητήθηκαν ο ρόλος της καινοτομίας στη φαρμακοβιομηχανία, με έμφαση στο ανοικτό μοντέλο καινοτομίας της Boehringer Ingelheim, η διεξαγωγή κλινικών μελετών στην Ελλάδα, θέματα διαφάνειας, δεοντολογίας, αειφόρου ανάπτυξης, Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η μάχη κατά των διακρίσεων (Diversity & Inclusion) στις διαδικασίες της Boehringer Ingelheim Ελλάς.

Με αφορμή την ανωτέρω επίσκεψη, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς και Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Αποτελεί καθήκον μας να συμβάλλουμε στο brain gain, συνδέοντας τον ακαδημαϊκό χώρο με την αγορά και ενδυναμώνοντας τις μεταξύ τους συνέργειες. Η συμβολή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στον τομέα αυτόν είναι σημαντική. Καταδεικνύει την πρόθεση των εταιρειών-μελών του να συμβάλλουν στην αειφορία της χώρας μας μέσα και από την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης στην κατανόηση, αποδοχή και εισαγωγή της καινοτομίας στην καθημερινή ζωή».

Ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Η επίσκεψη των 25 φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΚΠΑ στην Boehringer Ingelheim Ελλάς αποτελεί την πρώτη μιας σειράς ανάλογων πρωτοβουλιών, μέσα από τις οποίες το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο περνά το μήνυμα ότι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας διαθέτει όλα τα εχέγγυα να πρωταγωνιστήσει στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη καίριων θέσεων εργασίας σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα».

Ο Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Υφαντόπουλος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του National and Kapodistrian University of Athens MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας επισήμανε ότι ο κύριος στόχος του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η μύηση των φοιτητών στη φαρμακευτική επιχειρηματικότητα σε ένα δυναμικό και μεταβαλλόμενο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον.

Ο Αν. Διευθυντής του University of Athens MBA, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ως University of Athens MBA θα συνεχίσουμε την προσπάθεια έντονης εξωστρέφειας του προγράμματός μας και διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας!».