Διαδικτυακή εκδήλωση: Φροντιστές οι αφανείς ήρωες- Τρόποι ενδυνάμωσης και εκπαίδευσή τους

0
657

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α)  θα πραγματοποιήσει live διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα  «Φροντιστές οι αφανείς ήρωες. Τρόποι ενδυνάμωσης & εκπαίδευσής τους», την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρες 18:30-19:30 μέσω της σελίδας της στο Facebook: https://www.facebook.com/eleanarheumatism. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών Φαρμασερβ-Lilly και ΒΙΑΝΕΞ.

Τα θέματα της εκδήλωσης είναι:

-«Ο ρόλος του φροντιστή σε άτομα με ρευματικά νοσήματα » με ομιλήτρια την κα Δέσποινα Τοπάλη, Επισκέπτρια Υγείας, Msc Συντονίστρια του Δικτύου Αγωγής Υγείας, 3ης ΥΠΕ, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΠΣΕΥ.

-« Ψυχολογική υποστήριξη των φροντιστών» με ομιλήτρια την κα Βασιλική Οσάνα, Ψυχολόγο με εξειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT) στη Βραχύχρονη Θεραπεία Εστιασμένη στη Λύση (SFBT).

-«Ανάπτυξη ικανοτήτων των φροντιστών» με ομιλητή τον κο Χρήστο Πράπα, Λέκτορα Εφαρμογών, Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, ΠΑΔΑ, Επισκέπτη Υγείας με εξειδίκευση στην Ψυχική Υγεία-Ψυχολόγος.