Εγκύκλιος: Επίδομα ασθενείας και από ιδιώτες γιατρούς

0
380

Το «πράσινο φως» έδωσε στους ιδιώτες γιατρούς εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που τους δίνει το δικαίωμα να συνταγογραφούν και αυτοί τις άδειες ασθενείας των εργαζομένων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εγκύκλιος δικαιώνει αγώνες τουλάχιστον μιας δεκαετίας, των γιατρών που ιδιωτεύουν καθώς πλέον ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι η υπογραφή τους είναι ισότιμη με εκείνη των ιατρών του δημοσίου.:

Αναλυτικά πρόκειται για την εγκύκλιο 54 (23-09-2021) του e-ΕΦΚΑ, υγειoνομικό όργανο αρμόδιο για τη διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νοσηλεία είναι:

Ο θεράπων ιατρός των Δημοσίων Δομών Φροντίδας Υγείας,

ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικών κλινικών και ο ιδιώτης θεράπων ιατρός, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών συνολικά, είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη, μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Ως εκ τούτου πλέον θα είναι δυνατόν να εκδίδεται απόφαση επιδόματος ασθενείας σε μισθωτό εργαζόμενο και από ιδιώτη ιατρό (χωρίς να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ) με την προϋπόθεση ο ιδιώτης ιατρός να έχει εκδώσει ηλεκτρονική γνωμάτευση, δηλαδή, να είναι πιστοποιημένος με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Δείτε την εγκύκλιο: egk_54_2021