ΕΟΦ: Πως μπορείτε να συμβάλλετε στην ασφάλεια των φαρμάκων

0
254

Οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στην ασφάλεια των φαρμάκων αναφέρουν τις παρενέργειες των σκευασμάτων στην εφαρμογή kitrinikarta.gr.  Τα παραπάνω επισημαίνει ο ΕΟΦ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Φαρμακοεπαγρύπνησης ( 6 – 12 Νοεμβρίου). Μέσω της εκστρατείας #MedSafetyWeek  περισσότερες από 80 χώρες θα συνεργαστούν για τη βελτίωση της ασφάλειας των φαρμάκων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τις 6 έως τις 12 Νοεμβρίου, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων θα συμμετάσχει στην παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης #MedSafetyWeek, μια συνεργασία στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 80 Αρμόδιες Αρχές Φαρμάκων καθώς και ΜΚΟ με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων.

Με θέμα “Ποιος μπορεί να αναφέρει;”, η φετινή εκστρατεία θα επικεντρωθεί στον καίριο ρόλο κάθε ασθενούς, φροντιστή, γιατρού, ή άλλου επαγγελματία υγείας, να αναφέρει κάθε πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια, ιδιαίτερα αν είναι ασυνήθης,  συμβάλλοντας στην ασφαλή χρήση των φαρμάκων.

Όλες οι Αρχές Φαρμάκων διαθέτουν συστήματα για τον εντοπισμό και την ανάλυση ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων. Σκοπός της παρακολούθησης ασφάλειας είναι να αποκτήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες και να ανακαλύψουμε   νέες.

Η συνεχής συλλογή και ο έλεγχος των  πληροφοριών που λαμβάνονται από τις αναφορές βοηθά στον εντοπισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τα φάρμακα και στη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση της βλάβης.

Ο ΕΟΦ  τονίζει τη σημασία της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω της εφαρμογής  kitrinikarta.gr Όλες οι αναφορές που υποβάλλονται στον EOΦ αξιολογούνται και εξετάζονται διεξοδικά προκειμένου να καθοριστούν τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του πληθυσμού, μέσω των ευρωπαϊκών και εθνικών διαδικασιών.

Σημειώνεται ότι από το 1983, ο ΕΟΦ έχει λάβει και επεξεργαστεί πάνω από 36.000 στις οποίες οι ασθενείς, οι φροντιστές και οι επαγγελματίες υγείας έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Ο ΕΟΦ επισημαίνει:
“Κάθε αναφορά είναι σημαντική για την απόκτηση περισσότερης γνώσης και κατανόησης των οφελών και των κινδύνων των φαρμάκων στην κλινική πράξη και επιτρέπει τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω της εφαρμογής Kitrinikarta.gr συμβάλλει στο να γίνουν τα φάρμακα ασφαλέστερα για τους ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες οδηγίες συνταγογράφησης, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την έκβαση της υγείας των ασθενών.

Εάν εσείς ή ένας ασθενής που φροντίζετε, αντιμετωπίσετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια  μετά τη λήψη ενός φαρμάκου, παρακαλούμε φροντίστε να μας την αναφέρετε αμέσως”.
Οι αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών μπορούν να υποβληθούν με τους παρακάτω τρόπους :
•    μέσω της εφαρμογής  kitrinikarta.gr.
•    με ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου της Κίτρινης Κάρτας στη διεύθυνση  yellowcard at eof dot gr
•    με ταχυδρομική αποστολή του εντύπου της Κίτρινης Κάρτας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός
•    τηλεφωνικά στο 2132040337.