ΕΟΠΥΥ: Χορήγηση 200 ευρώ ως αποζημίωση αεροθεραπείας – Οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά

0
319

Στη χορήγηση αποζημίωσης ύψους 200 ευρώ, για αεροθεραπεία η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου, προχωρεί ο ΕΟΠΥΥ.
Σε χθεσινό  έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Οργανισμού, αναφέρονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση.
Η αποζημίωση αεροθεραπείας χορηγείται σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, με πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, όπως παλαιά φυματίωση, χειρουργηθέντα καρκίνο πνευμόνων, πνευμονοκοκίωση, κυστική ίνωση και σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σραδίου, που είναι σε χρόνια αιμοκάθαρση, περοτοναϊκή διήθηση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονα και καρδιάς.
Καταβάλλεται εφόσον ο ασφαλισμένος προσκομίσει στον ΕΟΠΥΥ:
1.Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή άλλον φορέα και δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών στο χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.
2.Ιατρική γνωμάτευση από γιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, νοσοκομείου (ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό, Στρατιωτικό, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένες κλινικές και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Τεχνητού Νεφρού) στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας κατά το παραπάνω αναφερόμενο διάστημα.
3.Απόφαση της επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων. Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.