Ερρίκος Ντυνάν: Πρωτοποριακό πρόγραμμα για τις πολυανθεκτικές λοιμώξεις

0
368

Σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην μετά-COVID εποχή αποτελεί η εμφάνιση σε παγκόσμιο επίπεδο επιδημίας λοιμώξεων από παθογόνα μικρόβια με αυξημένη αντοχή στα αντιβιοτικά τόσο στην κοινότητα όσο και στους χώρους παροχής υγείας, καθώς και σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων. Δράσεις αντιμετώπισης αυτής της επιδημίας έχουν αναληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) και σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

Το Ερρίκος Ντυνάν HospitalCenter για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά παθογόνα και με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη θωράκιση των ασθενών, των επισκεπτών, του ανθρώπινου δυναμικού του και γενικότερα του νοσοκομειακού χώρου, δημιούργησε και λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα Επιμελητείας λοιμώξεων με συμμετοχή όλων των ιατρών του ιδρύματος, υπό τον γενικό συντονισμό του ομότιμου καθηγητή Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, κ. Γεωργίου Σαρόγλου.

Πρόκειται για καινοτόμο πρωτοβουλία που βασίζεται στα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα για την εφαρμογή ενός προγράμματος (Infectious Diseases Nosocomial Stewardship) που περιλαμβάνει δράσεις σε τρία διαφορετικά επίπεδα: α) δράσεις στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου (LabStewardship), β) δράσεις ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών (Antibiotic Stewardship), γ) δράσεις ελέγχου και πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων (Infection Control Stewardship).

Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται από τα πλέον οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης, προβλέπει ειδικούς ελέγχους λοιμώξεων για ευαίσθητους χώρους του νοσοκομείου, όπως η ΜΕΘ, η Ογκολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, τα Εργαστήρια Επεμβατικής Καρδιολογίας, Εργαστήρια Βρογχοσκοπήσεων, Γαστροσκοπήσεων και Επεμβατικής Ακτινολογίας. Μέσα από το τριπλό πλέγμα δράσεων, μπορεί να επιτευχθεί η ταχύτερη και εγκυρότερη διάγνωση του παθογόνου αιτίου μιας λοίμωξης, που αποτελεί κύριο ζητούμενο, επιτρέποντας παράλληλα και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται από το νοσοκομείο για την εργαστηριακή διάγνωση και έγκαιρη έκδοση αποτελεσμάτων.

Καλωσορίζοντας τον κ. Σαρόγλου στην οικογένεια του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του νοσοκομείου κ. Θέμος Χαραμής, τόνισε: «Η συνολική δράση των προγραμμάτων που εφαρμόζουμε πλέον στο Ερρίκος Ντυνάν ενισχύει σημαντικά τον σχεδιασμό καταπολέμησης και πρόληψης των λοιμώξεων εντός του νοσοκομείου και το καθιστά ένα ίδρυμα εφάμιλλο προς σύγκριση με μεγάλες Μονάδες του εξωτερικού.  Την κορυφαία θέση του Ερρίκος Ντυνάν εγγυάται, άλλωστε, ο εγκυρότερος οργανισμός πιστοποίησης Joint Commission International (JCI) και από την πλευρά μας οφείλουμε να συνεχίσουμε στην ίδια ανοδική πορεία με πρωτοποριακές κινήσεις».

Παρουσιάζοντας την οργάνωση και λειτουργία της ειδικής Επιμελητείας Λοιμώξεων, ο κ. Σαρόγλου επισήμανε: «Έχει τεκμηριωθεί από πολλές εθνικές και ευρωπαϊκές μελέτες ότι σημαντικό πρόβλημα και των ελληνικών νοσοκομείων είναι οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά μικρόβια, ιδίως στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Μέσα από το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε στο Ερρίκος Ντυνάν, δίνουμε έμφαση και στη συνεχή εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στις λοιμώξεις, που αποτελούν και την μεγαλύτερη εγγύηση για τη θωράκιση του νοσοκομείου».