Η επίπτωση της COVID-19 στη ψυχική υγεία των εφήβων

0
183

H  έναρξη της πανδημίας COVID-19 συνδέθηκε με αυξημένες νοσηλείες με διαγνώσεις διαταραγμένης ψυχικής υγείας μεταξύ εφήβων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης οι έφηβοι ηλικίας 11 έως 17 ετών, που νοσηλεύτηκαν με ψυχιατρικές διαταραχές σε οκτώ παιδιατρικά νοσοκομεία των Η.Π.Α και της Γαλλίας, διαπιστώθηκε ότι υπέφεραν από άγχος, κατάθλιψη και είχαν τάσεις αυτοκτονίας.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης των Alba Guitierrez-Sacristan και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση JamaNetwork με θέμα τις νοσηλείες εφήβων που συνδέονται με θέματα ψυχικής υγείας πριν και μετά την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19.Η πανδημία COVID-19 έχει συσχετιστεί με αύξηση των διαγνώσεων διαταραγμένης ψυχικής υγείας μεταξύ των εφήβων, αν και η έκταση της αύξησης, ιδίως για σοβαρές περιπτώσεις που απαιτούν νοσηλεία, δεν έχει χαρακτηριστεί επαρκώς.

Οι προσεγγίσεις μεγάλης κλίμακας της υπηρεσίας ομοσπονδιακής πληροφορικής των ΗΠΑ και της Γαλλίας παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής και ασφαλούς διερεύνησης συνόλων δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των προτύπων νοσηλείας για ψυχικές παθήσεις μεταξύ εφήβων.

Η μελέτη
Πρόκειται για αναδρομική, πολυκεντρική μελέτη κοορτής εφήβων ηλικίας 11 έως 17 ετών, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν με τουλάχιστον μία διάγνωση διαταραγμένης ψυχικής κατάστασης μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2019 και 30ής Απριλίου 2021.

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σε επίπεδο ασθενών από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 8 νοσοκομείων παιδιών στις ΗΠΑ και στη Γαλλία.
Καταγράφηκαν 9.696 έφηβοι που νοσηλεύονταν με διαταραγμένη ψυχική κατάσταση κατά την προπανδημική περίοδο (5960 [61,5%] γυναίκες) και 11.101 κατά την περίοδο της πανδημίας (7603 [68,5%] γυναίκες).

Η μέση (SD) ηλικία στην προπανδημική ομάδα ασθενών ήταν τα 14,6 (1,9) έτη και στην πανδημική κοόρτητα 14,7 (1,8) έτη.

Τα ευρήματα

Οι πιο διαδεδομένες διαγνώσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν:

– το άγχος (6066 [57,4%]),

κατάθλιψη (5065 [48,0%]),

-και η αυτοκτονικότητα ή ο αυτοτραυματισμός (4673 [44,2%]).

Παρατηρήθηκε αύξηση στις αναλογίες των μηνιαίων εισαγωγών στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας για άγχος, κατάθλιψη και αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό.

Υπήρξε μία εκτιμώμενη αύξηση κατά 0,60%  συνολικά στη μηνιαία αναλογία των νοσηλειών που σχετίζονται με τη ψυχική υγεία των εφήβων μετά την έναρξη της πανδημίας σε σύγκριση με την προπανδημική περίοδο.

Συμπέρασμα
Σε αυτή την μελέτη, η έναρξη της πανδημίας COVID-19 συνδέθηκε με αυξημένες νοσηλείες με διαγνώσεις διαταραγμένης ψυχικής υγείας μεταξύ εφήβων.

Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την ανάγκη για περισσότερους πόρους εντός των παιδιατρικών νοσοκομείων για την περίθαλψη των εφήβων με συνθήκες επηρεασμένης ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πέραν αυτής.