Η κραυγή της σιωπής: Kάλεσμα σε δράση για τη θεσμοθέτηση της Γηριατρικής στην Ελλάδα

0
594

«Bρίσκονται γύρω μας, ζουν μαζί μας, μας βοηθάνε καθημερινά, τους στηρίζουμε όταν μας έχουν ανάγκη. Είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας, οι θείοι μας, οι γείτονες μας, οι συγχωριανοί μας. Κι όμως δεν επωφελούνται της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης για τα θέματα που αφορούν την υγεία τους». Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιστημονική Ομάδα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης (ΕΕΜΕΓ) η οποία  καλεί την Πολιτεία να αναγνωρίσει την Γηριατρική ως ειδικότητα στην χώρα μας.

Σύμφωνα με την ΕΕΜΕΓ, η  Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες όπου η Γηριατρική δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος της ιατρικής και οι Έλληνες ένας από τους τελευταίους λαούς του ανεπτυγμένου κόσμου που δεν επωφελούνται από τις υπηρεσίες που απορρέουν από την ανάπτυξη της Γηριατρικής και την ενσωμάτωσή της στο Σύστημα Υγείας.

Η Γηριατρική είναι η ιατρική εξειδίκευση που προσεγγίζει την υγεία του ηλικιωμένου ατόμου με ευρύ και ολιστικό τρόπο:

-Αξιολογεί τις πολλαπλές διαστάσεις της υγείας και των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας,

-προσαρμόζει την ιατρική του φροντίδα στη γενικότερη κατάσταση, στις ανάγκες και στις αξίες του ατόμου

-και εκπονεί εξατομικευμένες παρεμβάσεις, ώστε να επιτευχθεί για τον περισσότερο δυνατό χρόνο η γήρανση με λειτουργική αυτονομία και ποιότητα ζωής.

Η Γηριατρική είναι πρωτίστως μια πολυδιάστατη και συνεργατική προσέγγιση της ιατρικής που έρχεται να συνεπικουρήσει τον ρόλο των λοιπών ειδικοτήτων και να συν-ενεργήσει με τους επαγγελματίες υγείας για την πρόληψη των παθολογιών της γήρανσης και την αντιμετώπιση των περίπλοκων προβλημάτων των ηλικιωμένων ασθενών.

Η εκκωφαντική απουσία της Γηριατρικής στην Ελλάδα απορρέει από τη μέχρι τώρα μη ανταπόκριση της Πολιτείας σε επανειλημμένα διαβήματα της επιστημονικής κοινότητας, παρά τις υποχρεώσεις της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την παγκόσμια αναγνώριση ως επείγουσας προτεραιότητας των πολύπλοκων ζητημάτων που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού. Αυτή η αδράνεια έχει ως συνέπεια τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να λαμβάνουν κατακερματισμένη φροντίδα, οι οικογένειές τους να νιώθουν συχνά αβοήθητες, οι ιατροί και επαγγελματίες υγείας να συναντούν δυσκολίες στην αντιμετώπιση πολυνοσούντων ευπαθών ηλικιωμένων. Παραλλήλως, η κοινωνία και η οικονομία υφίστανται μεγεθυμένο το κόστος της απώλειας αυτονομίας και της υποβέλτιστης διαχείρισης της πολυνοσηρότητας της αυξανόμενης μάζας των ηλικιωμένων ασθενών.

Το πρώτο βήμα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Πλέον, επείγει να γίνει. Η κρίσιμη μάζα Ελλήνων επαγγελματιών υγείας εκπαιδευμένων στη Γηριατρική -κυρίως στο εξωτερικό- έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται.

Η  Επιστημονική Ομάδα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης (ΕΕΜΕΓ) καλεί:

1.Την  Πολιτεία, να αναγνωρίσει τη Γηριατρική καταρχάς ως ιατρική εξειδίκευση και να προχωρήσει στην κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Γήρανσης με Υγεία, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας δομών και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ατόμων μεγάλης ηλικίας.

2.Την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ακαδημαϊκή κοινότητα και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς να αποδείξουν εμπράκτως την ενεργό σύμπραξή τους στην υλοποίηση αυτού του Σχεδίου.

3.Τον ιατρικό κόσμο -συμπεριλαμβανομένων και των μη ιατρών επαγγελματιών υγείας- να διεκδικήσει την εισαγωγή της Γηριατρικής στην προπτυχιακή εκπαίδευση, στη δια βίου επαγγελματική εκπαίδευση και στην κλινική πράξη ώστε να διευκολυνθεί το έργο του και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που αφορούν τους ηλικιωμένους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

4.Το κοινό να διεκδικήσει το δικαίωμά του σε ίσες ευκαιρίες ιατρικής φροντίδας και παροχών για τον Έλληνα ηλικιωμένο.

Τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας της ΕΕΜΕΓ:

Αντωνιάδου Ελευθερία (Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης)

Αυγερινού Χριστίνα (Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός εξειδικευμένη στη Γηριατρική)

Γεωργιόπουλος Ιωάννης (Ουρολόγος εκπαιδευόμενος στη Γηριατρική)

Κακλαμάνος Μιχαήλ (Ειδικός Παθολόγος-Γηρίατρος)

Καραμανώφ Γεώργιος (Ειδικός Παθολόγος εξειδικευμένος στη Γηριατρική)

Καραμπεάζης Αθανάσιος (Παθολόγος-Ογκολόγος)

Κοτσάνη Μαρίνα (Ειδική Παθολόγος εξειδικευμένη στη Γηριατρική)

Κουτσούρη Αναστασία (Ειδική Παθολόγος μετεκπαιδευμένη στη Γηριατρική)

Κραββαρίτη Ευρυδίκη (Ειδική Παθολόγος εξειδικευμένη στη Γηριατρική)

Μπενέτος Αθανάσιος (Γηρίατρος-Καρδιολόγος, Καθηγητής Γηριατρικής, Γαλλία)

Μπογράκου-Τζανετάκου Αικατερίνη (Ψυχολόγος ερευνήτρια)

Μωραΐτου Δέσποινα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικής Γηροψυχολογίας, Α.Π.Θ.)

Παναγιωτάκης Συμεών (Ειδικός Παθολόγος εξειδικευμένος στη Γηριατρική)

Παναγιωτοπούλου Κυριακή (Ειδικός Παθολόγος εξειδικευμένη στη Γηριατρική)

Παπαδοπούλου Ελένη-Ρωξάνη (Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός)

Σούλης Γεώργιος (Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός εξειδικευμένος στη Γηριατρική)

Στολάκης Κωνσταντίνος (Γηρίατρος)

Τζανετάκου Ειρήνη (Κλινικός Διατροφολόγος-Διαιτολόγος)

Τσέβης Θεοφάνης (Γηρίατρος)

Συνυπογράφοντας εδώ www.eemeg.org την παραπάνω δήλωση υποστηρίζω το αίτημα για θεσμοθέτηση της Γηριατρικής στην Ελλάδα