Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας Pfizer: Σημαντικές συνεργασίες με ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Πατρών

0
451

Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε δύο συμφωνίες συνεργασίας με το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος είναι η ενίσχυση του δικτύου συνεργασιών του Κέντρου με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, το οποίο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά του από την έναρξη της λειτουργίας του κέντρου στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΘ

Η συνένωση δυνάμεων με το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ εστιάζει στο πεδίο της Κβαντικής Υπολογιστικής (Quantum Computing), ένα αναδυόμενο μοντέλο υπολογιστικής του μέλλοντος. Επιδίωξη είναι να διασφαλιστούν εκθετικά μεγαλύτερες ταχύτητες από τους συμβατικούς υπολογιστές στην επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης σε τομείς όπως είναι:

– η χημεία,

-η βιολογία,

– η ιατρική ακρίβειας,

– ανακάλυψη φαρμάκων.

Άξονας  του έργου θα είναι η ανάπτυξη ενός «κβαντικού» αλγόριθμου, ο οποίος υπόσχεται βέλτιστη απόδοση σε τομείς, όπως είναι η διάγνωση και η ανάπτυξη φαρμάκων, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που επιτρέπεται σήμερα από τις υπάρχουσες λύσεις και υποδομές.

Ο κ.Νίκος Κονοφάος, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, Διευθυντής του εργαστηρίου Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής (ΣΕΜΗΦ) και επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «η συνεργασία αυτή, προάγει την έρευνα στους κβαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι αποτελούν την τεχνολογία του μέλλοντος και συνδέει άμεσα την παραγόμενη γνώση με σημαντικές εφαρμογές στις Φυσικές Επιστήμες και στις Επιστήμες Υγείας».

Σημειώνεται ότι το CDI, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, εργάζεται συστηματικά σε δράσεις που σχετίζονται με το Quantum Computing.

Προσδοκία είναι η Pfizer να αποτελέσει μία QuantumReady εταιρεία, προκειμένου να προάγει καινοτομίες για τους ασθενείς.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Στόχος της συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η ανάπτυξη νέων μεθόδων που βασίζονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για τη διάγνωση ασθενειών με βάση τη φωνή.

Μεσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα χρησιμοποιηθούν τα smartphones, ως ευρέως διαδεδομένες και εύκολα προσβάσιμες διασυνδεδεμένες συσκευές με αναβαθμισμένες δυνατότητες, όπως τα μικρόφωνα, στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).

Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστούν νέοι, ψηφιακοί βιοδείκτες για διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών. Παράλληλα θα εξασφαλιστεί χαμηλό κόστος και δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης.

Επίσης, θα διευκολύνει την απομακρυσμένη διάγνωση και παρακολούθηση από επαγγελματίες υγείας, καθώς και την αυτοδιαχείριση των ασθενών.

Στην αλληλεπίδραση της επιστήμης με την καινοτόμο δράση εστίασε ο κ. Σωτήρης Νικολετσέας, καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος σχολίασε ότι «στο ΙοΤ-Lab εργαζόμαστε για το όραμα της Τεχνητής Νοημοσύνης των Πραγμάτων (ΑΙοΤ), και ειδικότερα την αποδοτική συλλογή ιατρικών δεδομένων μέσω «έξυπνων» φορετών συσκευών (όπως smartphones), προς στατιστική ανάλυση για αξιόπιστες, άμεσες διαγνώσεις και συνεχή παρακολούθηση  ασθενειών, με τρόπο συμπληρωματικό στην ανθρώπινη ευφυία και φροντίδα».

«Έχουμε μια συνεπή στρατηγική συνεργασίας με το ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών και την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών. Έχουμε πει, άλλωστε, πολλές φορές ότι ένα από τα μότο μας είναι ότι « Η συν-δημιουργία είναι νίκη για όλους»  δήλωσε ο Nico Gariboldi, Επικεφαλής του CDI.

Από την μεριά του ο Θάνος Σταυρόπουλος, υπεύθυνος Technology and Innovation Senior Manager στο CDI  ανέφερε σχετικά με τις νέες συνεργασίες: «δύο εξαιρετικά καινοτόμες και μεγάλου ενδιαφέροντος ερευνητικές περιοχές, με δύο σημαντικά ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, διευρύνουμε το δίκτυο των συνεργασιών μας συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και την ακαδημαϊκή κοινότητα».