ΚΕΠΑ: Όλες οι πληροφορίες για την πιστοποίηση αναπηρίας συγκεντρωμένες στον “οδικό χάρτη”

0
258

Για πρώτη φορά ο πολίτης αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να βρουν συγκεντρωμένες σε ένα κείμενο, όλες τις διαδικασίες και τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την πιστοποίηση της αναπηρίας στον Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ, χωρίς πλέον να ταλαιπωρούνται. Η έκδοση του εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ο κανονισμός, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 5074/Β/2-11-2021, συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες σε ένα ενιαίο έγγραφο, όπου οι  δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων.

Το σχέδιο εκτιμάται ότι θα  αποτελέσει έναν «οδικό χάρτη» που  θα διασφαλίσει  ένα συστηματικό πλαίσιο δράσης για τα επόμενα χρόνια και απώτερος στόχος είναι προσαρμογή με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρία.

Αξίζει να τονιστεί ότι στο σχέδιο αναφέρονται οι προβλέψεις που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πολιτών και αφορούν:

Τη μη υποχρέωση επανεξέτασης για μη αναστρέψιμες παθήσεις.

Ευνοϊκότερες προθεσμίες προσφυγής των ασφαλισμένων στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές.

-Υποχρεώσεις του Φορέα για έγκαιρη ενημέρωση των ασφαλισμένων πριν από τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους.

-Ευδιάκριτη μεθοδολογία και βήματα που ακολουθούνται στον υπολογισμό του ποσοστού αναπηρίας.

-Καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε τα σημεία διενέργειας των υγειονομικών επιτροπών να ικανοποιούν συνθήκες προσβασιμότητας.

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό εδώ: 05.11.2021_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΕΠΑ-ΦΕΚ-Β-5047