Λίστα χειρουργείων: Με mail στο κινητό θα ενημερώνονται οι ασθενείς για τις επεμβάσεις τους

0
265

Τάξη στις πολύμηνες λίστες αναμονής για χειρουργείο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στα Πανεπιστημιακά, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υγείας, με τη θέσπιση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων. Ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2023 από την Ολομέλεια της Βουλής και σήμερα δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ψ3ΨΑ465ΦΥΟ-46Θ) που δίνει το «πράσινο φως» σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ να καταχωρούν τις επεμβάσεις των ασθενών ανάλογα με την σοβαρότητα τους, μέσω της ηλεκτρονικής ενιαίας λίστας χειρουργείων. Παράλληλα οι ασθενείς θα γνωρίζουν την ημερομηνία και την ώρα που θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση με mail στο κινητό τους τηλέφωνο.

H διαδικασία για τα χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία, θα «τρέχει» στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Ο θεράπων χειρουργός που εφημερεύει θα εντάσσει τον ασθενή που έχει ήδη εξετάσει στη λίστα χειρουργείου, στην ηλεκτρική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η χειρόγραφη ένταξη του ασθενούς για χειρουργείο, όπως γίνεται σήμερα, που αφήνει πολλά «παραθυράκια» παραβίασης της σειράς προτεραιότητας, αφού πρώτα δοθεί το απαραίτητο «φακελάκι» από τον ασθενή στο χειρουργό.

Η αναμονή για χειρουργείο,  όπως  αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, θα διαρκεί από δύο εβδομάδες ( τα επείγοντα περιστατικά π.χ καρκινοπαθείς)  έως 25 εβδομάδες (6 μήνες) για περιστατικά που δεν κρίνονται  επικίνδυνα για την υγεία του ασθενούς ( π.χ κήλες). Μάλιστα σε περίπτωση που ο ασθενής εκτιμά ότι καθυστέρει η επέμβαση του,  θα μπορεί να κάνει ένσταση.

Η μεγάλη τομή της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων είναι κατ’ αρχήν η εκκαθάρισή της από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, διαδικασία που  ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2023  κυρίως με την ψηφιοποίησή της. Όλες οι διαδικασίες θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, γεγονός που σημαίνει ότι εξασφαλίζεται με μεγαλύτερη διαφάνεια.

Μια ακόμη καινοτομία που φέρνει η λίστα χειρουργείου είναι εάν κάποιος ασθενής πιστεύει ότι του έχουν πάρει τη σειρά προτεραιότητας, τότε μπορεί να υποβάλει επώνυμη καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο  και να του  απαντήσει ο διοικητής μέσα σε διάστημα ενός μηνός.

ΦΕΚ: Πότε κρίνεται ένα περιστατικό επείγον

1.Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ένα περιστατικό θα χαρακτηρίζεται ως επείγον μετά από εκτίμηση του χειρουργού είτε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), είτε στην κλινική από τον χειρουργό που εφημερεύει.

2.Σε περίπτωση κωλύματος του χειρουργού για τη διενέργεια της επέμβασης, αφού ενημερωθεί ο ασθενής και δώσει τη συγκατάθεσή του, η επέμβαση δύναται να διενεργηθεί από άλλο χειρουργό του τμήματος, χωρίς να διαταραχθεί η σειρά της Λίστας.

3.Ο υπεύθυνος υπάλληλος ενημερώνει αμελλητί τον ασθενή για την προγραμματισμένη ημερομηνία διενέργειας της χειρουργικής επέμβασης.

4.Ταυτόχρονα  η ΗΔΙΚΑ αποστέλλει την προγραμματισμένη ημερομηνία που θα διενεργηθεί η χειρουργική επέμβαση, μέσω του mail που έχει δηλώσει ο ασθενής ή της εφαρμογής MyHealthApp που είναι εγγεγραμμένος.

5.Ο ασθενής ενημερώνεται και για κάθε πιθανή μεταβολή που τον αφορά, τόσο από το νοσοκομείο, όσο και από την ΗΔΙΚΑ με τους προαναφερόμενους τρόπους.

  1. Αντιστοίχως, ο ασθενής οφείλει να ενημερώσει σε περίπτωση κωλύματός του το νοσοκομείο.

Η Επιτροπή Χειρουργείου

Την ευθύνη της ορθής τήρησης των καταχωρίσεων της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και του προγράμματος των χειρουργείων φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου, η οποία λειτουργεί σε κάθε νοσοκομείο του ΕΣΥ.

Η επιτροπή, που εγκρίνει με ψηφιακό τρόπο την εβδομαδιαία Λίστα Προγραμματισμού Χειρουργείων, αποτελείται από τρία τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ως εξής:

  • Έναν ιατρό βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή/Αν. Καθηγητή) ειδικότητας Αναισθησιολογίας.
  • Έναν ιατρό βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή/Αν. Καθηγητή) οποιασδήποτε ειδικότητας του Χειρουργικού Τομέα.
  • Τον υπάλληλο που έχει ορισθεί προϊστάμενος Χειρουργείου.
  • Καταγγελίες των ασθενών για παράκαμψη

Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας του σχετικού νοσοκομείου.

Η καταγγελία εξετάζεται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία οφείλει να παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στον ασθενή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα.

Η απάντηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγεία.

Σημειώνεται ότι σήμερα, τα νοσοκομεία διατηρούν ξεχωριστές λίστες χειρουργείων, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις δεν ενημερώνονται, δεν τηρούνται ή δεν ελέγχονται