Μάριος Θεμιστοκλέους: Αναβάθμιση 156 Κέντρων Υγείας

0
334

Στις κυριότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο τομέας της Δημόσιας Υγείας αλλά και στους βασικούς άξονες στους οποίους θα στηριχθεί ο σχεδιασμός της ΠΦΥ, αναφέρθηκε στην ομιλία του στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece, ο Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ, του Υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως ανέφερε, το ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον θέτει συνεχείς προκλήσεις στον τομέα της Δημόσιας υγείας, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι, η πανδημία, η οικονομική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες , τα χρόνια νοσήματα, η γήρανση του πληθυσμού, οι μεταναστευτικές ροές, οι περικοπές δαπανών και οι περιβαλλοντικές αλλαγές.

Αναφερόμενος στη διαχείριση της πανδημίας, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι η εμπειρία υπήρξε πολύ σημαντική, ενώ ο τρόπος που σχεδιάστηκε και λειτούργησε το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα αποτελέσει πολύτιμη εμπειρία για το σχεδιασμό ενός ανθρωποκεντρικού και βιώσιμου συστήματος ΠΦΥ που θα έχει βασικούς άξονες: Την ολιστική αντιμετώπιση φροντίδας, την ενίσχυση της πρόληψης, τη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων, τη χρηματοδότηση βάσει αποτελεσμάτων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όπως είπε έχουν ήδη εγκριθεί από το ευρωπαϊκό ταμείο RRF, πάνω από 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της ΠΦΥ στην Ελλάδα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για αναβάθμιση υποδομών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  αλλά και για τη στελέχωση των δομών με ανθρώπινο δυναμικό.

Έχει ήδη σχεδιαστεί  η κτηριακή αναβάθμιση 156 Κέντρων Υγείας και ο εξοπλισμός σε 312 Κέντρα Υγείας. Στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα σημαντικότερα στοιχεία είναι ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, τα e-ραντεβού και η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας όλοι οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών. Θα δοθεί έμφαση στο ρόλο του οικογενειακού γιατρού, θα ενταχθούν νέες ειδικότητες στη στελέχωση των δομών και αυξηθούν οι Γενικοί γιατροί.

Έμφαση θα δοθεί επίσης και στην κατ’ οίκον φροντίδα, τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους, ενώ ανέφερε ότι έχουν σχεδιαστεί 3.000 νέα τελικά σημεία οικιακής φροντίδας.