Μελέτη για τη τιρζεπατίδη: Μείωση βάρους κατά 20% σε ασθενείς με παχυσαρκίας

0
194

Παχύσαρκοι που έλαβαν τιρζεραμπίδη μία φορά την εβδομάδα κατάφεραν  να μειώσουν σημαντικά το βάρος τους, σύμφωνα με νέα μελέτη. Τα στοιχεία  της μελέτης που αφορούσε  την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητας της Τιρζεπατίδης σε άτομα με παχυσαρκία, δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine.

Πρόκειται για ένα νέο διπλό αγωνιστή υποδοχέων του γλυκοζοεξαρτώμενου ινσουλινοτρόπου πολυπεπτιδίου (GIP) και του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου-1 (GLP-1). Στόχος είναι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, μια χρόνιας ασθένεια που  επιφέρει σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της τιρζεπατίδης, μοιάζει με τη γλυκαγόνη.
Τα στοιχεία προέκυψαν από διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη, μελέτη φάσης 3. Συνοπτικά τα παρουσιάζουν οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Αλέξανδρος Κόκκινος (Καθηγητής Παθολογίας), Νικόλαος Τεντολούρης (Καθηγητής Παθολογίας), Εριφύλη Χατζηαγγελάκη (Καθηγήτρια Παθολογίας-Μεταβολικών Νοσημάτων) και Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής)  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2206038

Η μελέτη

Ο πληθυσμός της μελέτης ήταν 2.539 ενήλικες με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) >30 kg/m2 ή >27 kg/m2 και τουλάχιστον μια επιπλοκή σχετιζόμενη με το βάρος, εξαιρουμένου του σακχαρώδη διαβήτη. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1:1:1 για λήψη μία φορά την εβδομάδα υποδόριας ένεσης Τιρζεπατίδης (5 mg, 10 mg ή 15 mg) ή εικονικό φάρμακο για 72 εβδομάδες. Ως καταληκτικά σημεία ορίστηκαν η ποσοστιαία μεταβολή του σωματικού βάρους από την έναρξη και η μείωση του σωματικού βάρους κατά 5% ή περισσότερο.
Κατά την έναρξη, το μέσο σωματικό βάρος ήταν 104,8 κιλά, ο μέσος ΔΜΣ ήταν 38 kg/m2 και το 94,5% των συμμετεχόντων είχε ΔΜΣ >30 kg/m2. Η μέση ποσοστιαία μεταβολή στο σωματικό βάρος την εβδομάδα 72 ήταν:
•    -15% (95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI],
•    15,9 έως -14,2) με εβδομαδιαίες δόσεις 5 mg Τιρζεπατίδης,
•    19,5% (95% CI, -20,4 έως -18,5 ) με δόσεις 10 mg και
•    20,9% (95% CI, -21,8 έως -19,9) με δόσεις 15 mg και
•    3,1% (95% CI, -4,3 έως -1,9) με εικονικό φάρμακο (p<0,001 για όλες τις συγκρίσεις με εικονικό φάρμακο).
Το ποσοστό των συμμετεχόντων που είχαν μείωση βάρους 5% ή περισσότερο ήταν:
•    85% (95% CI, 82 έως 89) με 5 mg,
•    89% (95% CI, 86 έως 92) 10 mg
•    91% (95% CI, 88 έως 94) με 15 mg Tιρζεπατίδης, αντίστοιχα, και
•    35% (95% CI, 30 έως 39) με εικονικό φάρμακο.
Το 50% (95% CI, 46 έως 54) και το 57% (95% CI, 53 έως 61) των συμμετεχόντων στις ομάδες 10 mg και 15 mg είχαν μείωση στο σωματικό βάρος 20% ή περισσότερο, σε σύγκριση με 3% (95% CI, 1 έως 5) στην ομάδα εικονικού φαρμάκου (p <0,001 για όλες τις συγκρίσεις με εικονικό φάρμακο).
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Εμφανίστηκαν στο γαστρεντερικό σύστημα, οι περισσότερες ήταν ήπιες έως μέτριες σε βαρύτητα και εμφανίστηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια της αύξησης της δόσης. Ανεπιθύμητες ενέργειες προκάλεσαν διακοπή της θεραπείας στο 4,3, 7,1%, 6,2% και 2,6% των συμμετεχόντων που έλαβαν δόσεις Τιρζεπατίδης 5 mg, 10 mg και 15 mg και εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα.