Νέα γενιά προηγμένων υπηρεσιών από την ΗΔΙΚΑ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων

0
364

Τη συμμετοχή της σε σημαντικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε. για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών Υγείας έχει εξασφαλίσει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ). Με την ολοκλήρωσή τους τα συγκεκριμένα προγράμματα αναμένεται να διευκολύνουν περαιτέρω το έργο των επαγγελματιών Υγείας και, ταυτόχρονα, να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες όταν βρίσκονται στη χώρα κατοικίας τους ή ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για παράδειγμα ένας Ελληνας πολίτης που ταξιδεύει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και τυχαίνει να τελειώσει το φάρμακο που λαμβάνει (π.χ  καρδιά, σακχαρώδη διαβήτη κλπ) να μπορεί να βρει το αντίστοιχο φάρμακο με άλλο όνομα που κυκλοφορεί στη χώρα που επισκέπτεται, μέσω της ηλεκτρονικής  βάσης δεδομένων που εντοπίζει τοπικά τα διαθέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ισοδύναμα με αυτό που προσδιορίζεται στην ξένη συνταγή.

Επίσης οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα (Data) που θα τους βοηθήσουν στις κλινικές μελέτες τους για την ανακάλυψη νέων θεραπειών. Για παράδειγμα το Μητρώο για τον καρκίνο που περιλαμβάνεται στην εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου όπου θα έχουν πρόσβαση τόσο οι επιστήμονες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των κρατών της Ε.Ε όσο και το ευρύ κοινό, που αναζητούν δεδομένα- πληροφορίες (ηλικία, φύλο, είδος καρκίνου κλπ)  π.χ για τα ποσοστά της νόσου στην συγκεκριμένη περιοχή (πχ Αθήνα, Λάρισα, Ηράκλειο) αλλά και τους παράγοντες κινδύνου σε τοπικό επίπεδο (ατμοσφαιρική ρύπανση, φυτοφάρμακα, κάπνισμα, αλκοόλ, παχυσαρκία κλπ).

Αναλυτικά η ΗΔΙΚΑ έλαβε έγκριση για τα εξής Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

1.NCPeH Maintenance & Expansion- ELLENA, που παρέχει στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. τη δυνατότητα να παρέχουν υψηλής ποιότητας διασυνοριακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες. Το πρόγραμμα επιτρέπει την απρόσκοπτη διασυνοριακή ανταλλαγή κλινικών εγγράφων, μέσω ενός ασφαλούς δικτύου των κρατών-μελών.

2.Secondary Use of Health Data – GR-HDAB, με το οποίο θα αναπτυχθεί η απαραίτητη υποδομή στην Ελλάδα για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών προς τη δευτερογενή χρήση ψηφιακών δεδομένων υγείας. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει επίσης τη σύνδεση του Φορέα Πρόσβασης Δεδομένων Υγείας με το Δίκτυο HealthData@EU.

3.JA-02 – JAPreventNCD – Cancer and other NCDs Prevention, το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει στην πρόληψη μη μεταδοτικών ασθενών (non-communicable diseases), όπως είναι ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι καρδιοαγγειακές παθήσεις και οι παθήσεις του πνεύμονα. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες παθήσεις είναι υπεύθυνες για το 87% του φόρτου των ασθενειών στα κράτη-μέλη και ότι με τη βελτίωση στον τομέα της αποτελεσματικής πρόληψης το ποσοστό αυτό μπορεί να υποχωρήσει κατά 70%.

4.JA-09 – Joint Action on primary use of health data, το οποίο περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας, με έμφαση μεταξύ άλλων στην επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που αφορούν σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης.

5.JA-04 – ORION – Cancer Registries, το οποίο αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου και έχει ως στόχο να εντοπίσει και να αξιολογήσει κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σε ολόκληρη την Ένωση. Το Μητρώο θα  διαθέτει ποσοτικά δεδομένα και ενημερωμένους δείκτες καρκίνου, στα οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όσο και το ευρύ κοινό.

Παράλληλα η ΗΔΙΚΑ συμμετέχει στο έργο:

UNICOM (HORIZON), το οποίο ολοκληρώνεται στις 31/5/2024 και στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται διεθνή πρότυπα για την ταυτοποίηση φαρμάκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργείται βάση δεδομένων δραστικών ουσιών, προϊόντων, οργανισμού  αναφοράς, που θα επιτρέπει τον εντοπισμό τοπικά διαθέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων που είναι ισοδύναμα σε αυτό που προσδιορίζεται σε μια ξένη συνταγή.