Νέα μέθοδος προβλέπει πόσες κλίνες ΜΕΘ χρειαζόμαστε καθημερινά για τους ασθενείς με κορωνοϊό

0
397

Ένα νέο και ολοκληρωμένο εργαλείο επιδημιολογικής επιτήρησης της νόσου COVID-19 ανέπτυξαν οι επιστήμονες του Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Με βάση τα δεδομένα που ανακοινώνει καθημερινά ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σχετικά με την πορεία της πανδημίας στη χώρα, η επιστημονική ομάδα που αποτελείται από το Βιοπληροφορικό Δημήτρη Νικολούδη, τη Βιοχημικό/Μοριακή Βιολόγο Ασημίνα Χιωνά, και τον Παθολόγο / Ηπατολόγο Δημήτριο Κουντουρά, ανέπτυξε ένα σύστημα αξιολόγησης (benchmark) της επάρκειας των καθημερινών τεστ COVID (PCR και Rapid), ούτως ώστε τα αποτελέσματα που προκύπτουν να είναι σταθερά αντιπροσωπευτικά της πραγματικής εξάπλωσης του ιού στην επικράτεια.

Όταν το υπολογιστικό μοντέλο επιβεβαιώνει ότι έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός καθημερινών τεστ, τότε γίνεται εφικτός ο έγκαιρος προσδιορισμός και η έγκαιρη προειδοποίηση, με ορίζοντα δύο εβδομάδων, για τις καθημερινές ανάγκες που θα προκύψουν μελλοντικά σε κλίνες ΜΕΘ Covid-19.

Το προβλεπτικό μοντέλο 2 εβδομάδων που αναπτύχθηκε έδειξε αναδρομική ακρίβεια με απόκλιση μόλις +/- 7 κλινών  ΜΕΘ COVID μεσοσταθμικά, συγκρίνοντας τις προβλέψεις με τα πραγματικά επιδημιολογικά στοιχεία που δόθηκαν δημοσίως μέσα σε διάστημα 10 μηνών (17/10/2020 με 8/8/2021), περιλαμβανομένων και των δύο μεγάλων κυμάτων της πανδημίας.

Σχήμα 1. Σύγκριση των προβλέψεων των καθημερινών αναγκών σε κλίνες ΜΕΘ Covid-19 με τα πραγματικά επιδημιολογικά στοιχεία που δόθηκαν δημοσίως μέσα σε διάστημα 10 μηνών (17/10/2020 με 8/8/2021), περιλαμβανομένων και των δύο μεγάλων κυμάτων της πανδημίας.

Συνεπικουρικά των προβλέψεων, το τελικό μοντέλο παρέχει και μαθηματικά εργαλεία για επαυξημένη επίγνωση της επιδημιολογικής κατάστασης, π.χ. της νοσηρότητας ή της εξάπλωσης του ιού, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των νέων μεταλλάξεων και του εμβολιασμού.

Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports (https://www.nature.com/articles/s41598-021-99543-y) και υπολογίζει ότι στη χώρα μας διενεργείται ικανός αριθμός τεστ, σταθερά από τα τέλη Αυγούστου του 2020, καθώς και ότι η νοσηρότητα του ιού SARS-CoV 2 φαίνεται να έχει μειωθεί κατά 10 φορές από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα.