Νέα ελπιδοφόρα θεραπεία για την ψωρίαση

0
425

Ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα δερματικής κάθαρσης από τον πρώτο κιόλας μήνα θεραπείας, σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με ψωρίαση,  πέτυχε το φάρμακο Brodalumab όπως ανακοίνωσε η Leo Pharma. Η καλή έκβαση συνέχισε μετά από διάστημα δυο χρόνων, με πάνω από 80% των ασθενών να έχουν πλήρη δερματική κάθαρση (PASI 100).

Συγκεκριμένα, το 84% των ασθενών παρέμενε σε θεραπεία με τον βιολογικό παράγοντα Brodalumab μετά από 2 χρόνια θεραπείας αναδεικνύοντας τόσο την υψηλή αποτελεσματικότητα και το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας του όσο και την σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η θεραπεία προσφέρει ταχεία και πλήρη δερματική κάθαρση σε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ασθενών όπως αυτό καταγράφεται τόσο από τους κλινικούς δείκτες όσο και από τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής που αναφέρουν οι ίδιοι οι ασθενείς.

Αναλυτικά, υψηλά επίπεδα δερματικής κάθαρσης επιτεύχθηκαν καθώς διπλάσιος αριθμός ασθενών επιτυγχάνει PASI 100 τη 12η εβδομάδα συγκριτικά με το ustekinumab (44% vs 22% αντιστοίχως) με 56% των ασθενών να επιτυγχάνει PASI 100 την 52η εβδομάδα.

Τα στοιχεία προέρχονται από περισσότερους από 600 Έλληνες ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας στη καθημερινή κλινική πρακτική.

Στα θετικά στοιχεία εντάσσεται και η ταχεία έναρξη δράσης, αφού 1 στους 4 ασθενείς πετυχαίνουν εμφανή αποτελέσματα PASI 75 από τη 2η εβδομάδα, ενώ σε 6,9 εβδομάδες για το 25% των ασθενών επιτυγχάνεται πλήρης δερματική κάθαρση – PASI 100.

Ακόμη, εξασφαλίστηκε παρατεταμένη ανταπόκριση: 2 χρόνια μετά την έναρξη θεραπείας με Brodalumab άνω του 60% των ασθενών επιτυγχάνει PASI 100. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας, ~60% των ασθενών επιτυγχάνει PASI 100.

Ο Γενικός Διευθυντής της LEO Pharma Hellas κ. Νίκος Ραγκούσης κατά τον χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων  «Αρχή και σκοπός για εμάς στη LEO Pharma είναι ο άνθρωπος. Συνεπώς δεν είναι υπερβολή να πω ότι η ιστορία κάθε ασθενή που επωφελείται από τις θεραπευτικές λύσεις μας, δημιουργεί, μέρα τη μέρα, την ιστορία, την πορεία και την επιτυχία μας. Αρκεί να αναφέρω ότι 1 στους 5 Έλληνες σήμερα χρησιμοποιεί κάποιο από τα σκευάσματά μας. Σήμερα, 5 χρόνια μετά – από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η LEO Pharma Hellas το εισάγει στην Ελληνική αγορά – το Brodalumab παραμένει ο μοναδικός βιολογικός παράγοντας ο οποίος μέσω του καινοτόμου μηχανισμού δράσης του, προσφέρει σημαντικό κλινικό όφελος για τους ασθενείς, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά πλήρους και παρατεταμένης δερματικής κάθαρσης».

Στη σημασία των καινοτόμων θεραπειών για τη βέλτιστη διαχείριση της ψωρίασης αναφέρθηκε ο Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διοικητής Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» Αλέξανδρος Στρατηγός επεσήμανε ότι «Είναι σημαντικό για τους ασθενείς και για τους Δερματολόγους, στην προσπάθεια για βέλτιστη διαχείριση της ψωρίασης να έχουμε στη θεραπευτική μας φαρέτρα σύγχρονες και καινοτόμες θεραπείες που να προσφέρουν υψηλό θεραπευτικό αποτέλεσμα.».

Τα χαρακτηριστικά της νόσου και τις δυνατότητες που προσφέρει τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη νέων θεραπειών τόνισε ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΔΑΕ, Ιωάννης Μπάρκης τόνισε ότι «Η ψωρίαση έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών και υψηλότερη ψυχολογική επιβάρυνση από κάθε άλλη δερματολογική πάθηση, ενώ οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης συννοσηροτήτων, ιδιαίτερα αυτοί με μέτρια/σοβαρή νόσο».

Τον μηχανισμό δράσης και τα κλινικά οφέλη του Brodalumab εξήγησε από την πλευρά του ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» Παντελής Παναγάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «Πολύ σημαντική είναι η επιβεβαίωση που προέρχεται μέσα από το πλήθος των Ελληνικών δημοσιευμένων δεδομένων καθημερινής κλινικής πρακτικής (RWEs – Real World Evidence) που αναδεικνύουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά του φαρμάκου και σε πραγματικές συνθήκες σε Έλληνες ασθενείς».