Ο εμβολιασμός με αδρανοποιημένα εμβόλια έναντι του κορωνοϊού τελικά επηρεάζει το σπέρμα;

0
293

Παρά τα καθησυχαστικά προφίλ ασφαλείας των εμβολίων, η διστακτικότητα παραμένει υψηλή μεταξύ ατόμων αναπαραγωγικής ηλικίας, εν μέρει λόγω ανησυχιών σχετικά με τη γονιμότητα. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εμβολιασμοί με εμβόλια mRNA και ιικού φορέα δεν επηρεάζουν τις παραμέτρους του σπέρματος στους άντρες. Ωστόσο, οι πιθανές επιπτώσεις των αδρανοποιημένων εμβολίων SARS-CoV-2 στην ποιότητα του σπέρματος δεν έχουν αξιολογηθεί. Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMANetwOpen, διερεύνησε τις πιθανές αλλαγές πριν και μετά τον εμβολιασμό με αδρανοποιημένα εμβόλια έναντι SARS-CoV-2 μεταξύ ανδρών στην Κίνα.

Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Βαρκαράκης (Καθηγητής Ουρολογίας, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο), Βασίλης Πρωτογέρου (Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας, Ανδρολογικό Ιατρείο Αττικού Νοσοκομείου), Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) και Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα)συνοψίζουν τα κύρια σημεία της μελέτης αυτής.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2796001

Η μελέτη

Αναλύθηκαν παράμετροι σπέρματος ασθενών που είχαν λάβει 2 πλήρεις δόσεις είτε του απενεργοποιημένου εμβολίου BBIBP-CorV (Sinopharm) είτε του CoronaVac (Sinovac) που συλλέχθηκαν από τις 15 Ιουνίου 2021 έως τις 15 Απριλίου 2022 και συγκρίθηκαν με προηγούμενα δεδομένα ανάλυσης σπέρματος εντός 1 έτους προ εμβολιασμού. Η συλλογή, ο χειρισμός και η ανάλυση σπέρματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις εργαστηριακές διαδικασίες που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Συμπεριλήφθηκαν 128 άνδρες με μέση ηλικία τα 31έτη και μέσο δείκτη μάζας σώματος 24,2 kg/m2 (νορμοβαρείς). Μόνο 2 άνδρες (1,6%) ανέφεραν κατανάλωση αλκοόλ, ενώ 43 (33,6%) ήταν καπνιστές. Η συχνότητα της υπέρτασης, του σακχαρώδη διαβήτη και της δυσλιπιδαιμίας ήταν 9,4%, 3,1% και 50,8% αντίστοιχα. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν κατά μέσο όρο σεξουαλική δραστηριότητα 1 ως 2 φορές την εβδομάδα. Τα δείγματα ελήφθησαν 52 ως 138 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Από τους 128 άνδρες, 28 ήταν ολιγοσπερμικοί κατά την έναρξη, 24 παρέμειναν ολιγοσπερμικοί κατά την παρακολούθηση, ενώ κανένας δεν έγινε αζωοσπερμικός. Όλες οι παράμετροι ήταν παρόμοιες μεταξύ της περιόδου προεμβολιασμού και μετά τον εμβολιασμό, συμπεριλαμβανομένου του όγκου σπέρματος, της συγκέντρωσης σπέρματος, του συνολικού αριθμού σπερματοζωαρίων και της ολικής και προοδευτικής κινητικότητας. Δεδομένου του 3μηνου κύκλου ανάπτυξης του σπέρματος, οι εμβολιασμένοι ασθενείς χωρίστηκαν περαιτέρω σε 2 ομάδες με βάση το διάστημα μετά τον εμβολιασμό (≤90 και >90 ημέρες). Και πάλι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές.

Συμπέρασμα

Η μελέτη αυτή κατέδειξε ότι ο εμβολιασμός με αδρανοποιημένα εμβόλια έναντι SARS-CoV-2 δεν είχε επιζήμια επίδραση στον αριθμό και την κινητικότητα του σπέρματος μεταξύ ανδρών στην Κίνα. Τα ευρήματα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση των δεδομένων σχετικά με την αναπαραγωγική ασφάλεια των εμβολίων έναντι SARS-CoV-2 και μπορεί να είναι καθησυχαστικά για τους εμβολιασμένους άνδρες που σχεδιάζουν εγκυμοσύνη με τη σύντροφό τους.