ΠΙΣ: Με βάση μισθούς γιατρών ΕΣΥ του 1983 το επίδομα αγόνου στα νησιά μας!

0
257

Μια σειρά από μέτρα θα μπορούσαν να είχαν «φρενάρει» τη μαζική φυγή των γιατρών από τα νησιά και τα περιφερειακά ιατρεία, υποστηρίζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος που από τις 9 Φεβρουαρίου 2023 έχει αποστείλει στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ολοκληρωμένη επικαιροποιημένη πρόταση για τη νομοθέτηση πλαισίου κινήτρων για γιατρούς ΕΣΥ άγονων νησιωτικών περιοχών.

Η πρόταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ)περιλαμβάνει αναλυτικά οικονομικά, φορολογικά, στεγαστικά, μισθολογικά, επιστημονικά και διοικητικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών σε αυτές τις περιοχές. Καλύπτει τόσο τους υπηρετούντες όσο και τους νέους γιατρούς.

Ειδικά για το επίδομα αγόνου επισημαίνεται ότι η ελληνική πολιτεία εξακολουθεί να το καταβάλει με βάση τους βασικούς μισθούς γιατρών ΕΣΥ του 1983 (με μετατροπή τους σε ευρώ) και όχι με βάση τους σημερινούς μισθούς, με αποτέλεσμα το επίδομα αυτό να έχει καταλήξει τόσο χαμηλό, ώστε να συνιστά εμπαιγμό. Έτσι για τον υπολογισμό του μηναίου επιδόματος αγόνου θεωρείται ότι :

-ο μισθός Επιμελητή Β΄ είναι 142,56 ευρώ,

-του Επιμελητή Α΄ 178,20 ευρώ,

-και του Διευθυντή 225,71 ευρώ.

Επί αυτών των θεωρητικών μισθών εφαρμόζεται το 8 έως 50% για να δοθεί επίδομα αγόνου που ξεκινά από 11,40 ευρώ και καταλήγει 112,85 ευρώ!

«Ειδικά, σχετικά με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή του επιδόματος αγόνου, ώστε να συνδέεται με τον τωρινό βασικό μισθό των γιατρών, η ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 54Ε του νόμου 4999/23 καθυστερεί απαράδεκτα και θα έπρεπε ήδη να έχει εκδοθεί. Για το λόγο αυτό επανήλθαμε με σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Υγείας στις 20 Μαρτίου 2023 και στις 5 Απριλίου 2023» σημειώνει στην ανακοίνωση του ο ΠΙΣ.

Σημειώνεται ότι ο ΠΙΣ αναμένει από το Υπουργείο Υγείας να εκδώσει τη σχετική ΚΥΑ άμεσα, ώστε να χορηγηθεί το επίδομα αγόνου στους δικαιούχους γιατρούς ΕΣΥ αφορολόγητο και με βάση τους σημερινούς βασικούς μισθούς ΕΣΥ που ισχύουν.

Με βάση τα παραπάνω εύκολα κανείς αντιλαμβάνεται γιατί τείνουν να πάρουν επιδημικό χαρακτήρα οι παραιτήσεις γιατρών από τις άγονες περιοχές  ή η απροθυμία προσέλευσής τους σε αυτές, όπως επισημαίνει ο ΠΙΣ.

«Τα κενά αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε από τους ιδιώτες γιατρούς των περιοχών αυτών, ούτε με μετακινήσεις γιατρών του ΕΣΥ από μονάδες των αστικών κέντρων, οι οποίες είναι ήδη υποστελεχωμένες. Ως αποτέλεσμα το αίσθημα ανασφάλειας των νησιωτών αυξάνεται και οι συνθήκες εργασίας των γιατρών που απομένουν στα νησιά επιδεινώνονται περαιτέρω» αναφέρει ο ΠΙΣ.