Ποια είναι τα 8 νέα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης και ποιες παθήσεις αφορούν

0
359

Με υπουργική απόφαση αναγνωρίζονται Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης για  σπάνια και περίπλοκα νοσήματα. Η αναγνώριση αφορά τμήματα και μονάδες σε νοσοκομειακές δομές της χώρας.

Αναλυτικά, αναγνωρίζεται το Διατομεακό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης, σε συνεργασία με τη Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων του Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Πρόκειται για το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Εργαστηριακού Τομέ του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και της Μονάδας Γενετικής της Α΄. Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ., στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων. Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης θα αφορά αυτοάνοσα Πομφολυγωδή Νοσήματα, τα εξής νοσήματα:

1.Κοινή Πέμφιγα

2.Φυλλώδη Πέμφιγα

3.gA Πέμφιγα

4.Ερυθηματώδη Πέμφιγα

5. Πεμφιγοειδές των Βλενογόννων

6.Επίκτητη Πομφολυγώδης Επιδερμόλυση

7.Γραμμική IgA Δερματοπάθεια

8.Ερπητοειδής Δερματίτιδα.

Επίσης, αναγνωρίζεται η Μονάδα Σπάνιων και Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων. Η μονάδα θα λειτουργεί ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Κληρονομικών Καρδιολογικών Παθήσεων.

Ακόμη, αναγνωρίζεται η Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων του ΠΑ.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων».

Πλέον, ως κέντρο θα λειτουργεί  το Ειδικό Ιατρείο Μαστοκυττάρωσης και Συνδρόμων Ενεργοποίησης των Μαστοκυττάρων της Μονάδας Αλλεργιολογίας «Δημήτριος Καλογερομήτρος». Το κέντρο θα εξετάζει περιπτώσεις Δερματικής Μαστοκύττωσης,  Συστηματικής Μαστοκύττωσης και Σύνδρομου Ενεργοποίησης Μαστοκυττάρων.

Τέλος, αναγνωρίζεται η Β΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του ΠΑ.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων».