ΡευΜΑζην έρευνα: Πόσο συμμορφώνονται οι ασθενείς στη θεραπεία τους;

0
528

«Η συμμόρφωση των ασθενών με ρευματικά νοσήματα στη θεραπεία τους»  είναι το θέμα της έρευνας που πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων των παιδιών με ρευματικά νοσήματα «ΡευΜΑζην» .

Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει το βαθμό συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία τους με συμβατικά καθώς και βιολογικά φάρμακα, τους λόγους μη συμμόρφωσης, τα εμπόδια στην πρόσβαση στη φαρμακευτική τους αγωγή, τον βαθμό που επηρέασε η πανδημία τη συμμόρφωση, καθώς και ζητήματα από κοινού λήψης απόφασης για τη θεραπεία με τον θεράποντα ιατρό.

Όσοι ασθενείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έρευνα, μπορούν να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στο link που ακολουθεί (από σήμερα μέχρι και τις 31/10/2021).

Η ΡευΜΑζην επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας ESOMAR, το νόμο 4624/2019, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ – GDPR).

https://eu5se.voxco.com/SE/…