Αισιόδοξα νέα για τους ασθενείς με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα

0
833

Δυο κλινικές μελέτες φάσης 3, αποδεικνύουν το προβάδισμα του nivolumab ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ipilimumab για τη θεραπεία κατά του προχωρημένου ή μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος.

Τα νεότερα στοιχεία αναφορικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του nivolumab ως μονοθεραπεία (CheckMate -025) και της συνδυαστικής θεραπείας nivolumab με ipilimumab (CheckMate -214) έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Bristol-Myers Squibb.

Μάλιστα τα ευρήματα των μελετών ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Συμποσίου για τον Καρκίνο του Ουρογεννητικού Συστήματος, που διοργάνωσε η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας στο Σαν Φρανσίσκο.

1η μελέτη

Η πρώτη ανοικτή τυχαιοποιημένη μελέτη CheckMate -025, παρακολούθησε τους ασθενείς για πέντε χρόνια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν nivolumab επιβιώνουν σε ποσοστό 25% έναντι του 18% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με everolimus.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Bristol-Myers Squibb, θετικά αντέδρασε στη θεραπεία το 23% των συμμετεχόντων ασθενών, έναντι του 4% για το everolimus, με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 18,2 μηνών, συγκριτικά με τους 14 μήνες για το everolimus.

Σε ότι αφορά το προφίλ ασφάλειας για τους ασθενείς που έλαβαν nivolumab ήταν αντίστοιχο με αυτό που έχει παρατηρηθεί σε πιο πρώιμα στάδια της μελέτης, σε ασθενείς με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα χωρίς παρελκύσεις στα δεδομένα ή σχετιζόμενους θανάτους.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα ο Επικεφαλής Ανάπτυξης του Τμήματος καρκίνου του ουρογεννητικού συστήματος της Bristol Myers Squibb Brian Lamon, Ph.D.,  επεσήμανε ότι «αυτή η μελέτη αποδεικνύει τη συναρπαστική πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά την αποστολή μας να βελτιώσουμε τις εκβάσεις επιβίωσης για όλους τους ασθενείς».

2η μελέτη

Η δεύτερη μελέτη CheckMate -214 έθεσε στο μικροσκόπιο τον συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab έναντι του sunitinib σε ασθενείς με μη προθεραπευμένο στο παρελθόν προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC).

Αξιοσημείωτη είναι η συνολική επιβίωση (OS) στους συμμετέχοντας  ασθενείς, οι οποίοι ανήκαν τόσο στον πληθυσμό ενδιάμεσου έως υψηλού κινδύνου (IP) όσο και στον πληθυσμό με πρόθεση θεραπείας (ITT). Η εν λόγω συνδυαστική θεραπεία τέθηκε σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με sunitinib.

Σε ότι αφορά το προφίλ ασφάλειας για το συνδυασμό nivolumab με ipilimumab δεν παρατηρήθηκαν διαφορές σε σχέση με προηγούμενα ευρήματα, τα νέα δεδομένα ασφάλειας καθώς και τους σχετιζόμενους θανάτους κατά την παρατεταμένη παρακολούθηση. Αξιοσημείωτο  είναι ότι τα πορίσματα προέκυψαν από την πιο μακροχρόνια παρακολούθηση για οποιαδήποτε ανοσο-ογκολογική θεραπεία σε αυτές τις συνθήκες.

Από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν προκύπτει ότι στον πληθυσμό ενδιάμεσου έως υψηλού κινδύνου, 52% των ασθενών που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab, παρέμεναν εν ζωή στους 42 μήνες, ενώ οι λήπτες του sunitinib κυμάνθηκαν στο 39%. Αντίστοιχα από την ανεξάρτητη αξιολόγηση, η αντικειμενική ανταπόκριση (ORR) στη συνδυαστική θεραπεία εκτιμάται στο 42% των ασθενών, ενώ στο  26% για το sunitinib. Η εν λόγω ανταπόκριση ήταν συνεχιζόμενη στο 84% των ασθενών.

Στον πληθυσμό με πρόθεση θεραπείας, (ITT) 56% των ασθενών που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab, παρέμεναν εν ζωή στους 42 μήνες, έναντι 47%. για τους ασθενείς που έλαβαν sunitinib. Βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης, αντικειμενική ανταπόκριση (ORR) στη συνδυαστική θεραπεία εμφάνισε το 39% των ασθενών, έναντι 33% για το sunitinib, ενώ η ανταπόκριση ήταν συνεχιζόμενη στο 86% των ασθενών.

Ο Brian Lamon, Ph.D. επικεφαλής ανάπτυξης του τμήματος καρκίνου του ουρογεννητικού συστήματος της Bristol-Myers Squibb, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Αυτά τα θετικά ευρήματα από τη μελέτη CheckMate -214 συνεχίζουν να αναδεικνύουν τη συμπληρωματική φύση της διπλής ανοσοθεραπείας και ενισχύουν το βάθος και τη σταθερότητα της ανταπόκρισης που μπορεί να προσφέρει στους ασθενείς ο συνδυασμός nivolumab με ipilimumab».