Εισπνεόμενο φάρμακο για τον Covid-19: Τι δείχνει η πρώτη μελέτη

0
89

Την ίδια προστασία  με τον εμβολιασμό, φαίνεται πως παρέχει το εισπνεόμενο εμβόλιο συμφωνά με τα πρώτα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής φάσης 1.

Η μελέτη με τα στοιχεία για το εισπνεόμενο συζευγμένο με αδενοϊό COVID-19 εμβόλιο (Ad5-nCoV) δημοσιεύτηκαν στο διεθνές έγκριτο περιοδικό «the Lancet Infectious Diseases» .

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη σχετική δημοσίευση.

Η μελέτη

Ο πληθυσμός της μελέτης ήταν 130 συμμετέχοντες οι οποίοι που τυχαιοποιήθηκαν σε μία από τις πέντε ομάδες, ενδομυϊκό εμβολιασμό  (μία ή δύο δόσεις), εισπνεόμενο εμβολιασμό (υψηλή ή μικρότερη δόση, σε δύο δόσεις), ή και τα δύο (αρχικά μία ενδομυϊκή δόση και μία εισπνεόμενη δόση ενίσχυσης).  Το πρωταρχικό σημείο για την ασφάλεια ήταν η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών   επτά ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Για την αξιολόγηση της ανοσίας , μετρήθηκαν τα IgG αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης spike του ιού SARS-CoV-2 και τα εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του ιού  στις 28 ημέρες μετά την τελευταία δόση. Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες που περιεγράφηκαν ήταν ο πυρετός, η κόπωση και η κεφαλαλγία, και ήταν συχνότερες σε όσους έλαβαν την ενδομυϊκή χορήγηση του εμβολίου.

 Συμπεράσματα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι με μία δόση εισπνεόμενου εμβολίου, που ισοδυναμεί σε ποσότητα με το ένα πέμπτο της ενδομυϊκής δόσης, επάγει ισχυρή ανοσία. Μετά από δύο εισπνεόμενες δόσεις ο τίτλος των εξουδετερωτικών αντισωμάτων έφτασε παρόμοια επίπεδα με αυτά, που επάγει μία ενδομυϊκή δόση.

Πλέον το εισπνεόμενο εμβόλιο Ad5-nCoV  θα αξιολογηθεί στην επόμενη φάση των μελετών  με στόχο να διασταυρωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του.