Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

0
305

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης Νεκτάριος Ταβερναράκης, εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation &Technology– EIT), όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις Βρυξέλλες.

Από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, θα ηγείται των δράσεων του EIT. Ο κ. Ταβερναράκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EIT από το 2020, έπειτα από την επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), μέσω μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης των επιστημονικών και διοικητικών επιτευγμάτων των υποψήφιων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι ο μοναδικός Έλληνας που εκλέγεται Πρόεδρος του EIT, έχοντας διανύσει μια λαμπρή επιστημονική και διοικητική πορεία, με ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική έρευνα αιχμής και σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Η εξαιρετική αυτή διάκριση αποτελεί μια ακόμα αναγνώριση της επιστημονικής ποιότητας και του υψηλού επιπέδου έρευνας που διεξάγεται στο ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Βασική προτεραιότητα του Ινστιτούτου είναι η διασύνδεση και η συνεργασία των επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών και των ερευνητικών ιδρυμάτων (Τρίγωνο της Γνώσης), για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Προς την κατεύθυνση αυτή, το EIT έχει δημιουργήσει 8 «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge and InnovationCommunities – KICs), κάθε μια εκ των οποίων εστιάζει στην εξεύρεση λύσεων σε μια συγκεκριμένη παγκόσμια πρόκληση.

Μέχρι σήμερα, το ΕΙΤ έχει δημιουργήσει 8 Κοινότητες Καινοτομίας, περισσότερους από 200 κόμβους καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 3.800 νεοφυείς επιχειρήσεις, έχει συμβάλει στη δημιουργία άνω των 13.000 νέων θέσεων εργασίας, και άνω των 1.400 νέων προϊόντων και υπηρεσιών, συγκεντρώνοντας 3.9 δισ. ευρώ σε εξωτερικά κεφάλαια.

Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την εκλογή μου στη θέση του Προέδρου του ΕΙΤ, που αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο έμπειρο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης. Στην πρωτόγνωρη εποχή που διανύουμε, επιθυμώ, με τη σειρά μου, να συνεισφέρω στην περαιτέρω ενδυνάμωση της καινοτομίας στην Ευρώπη, διευρύνοντας το οικοσύστημά μας και αυξάνοντας τον αντίκτυπό μας, εργαζόμενοι συλλογικά με οδηγό την ευημερία και την εφορία της ηπείρου μας.».