Επιτέλους οι καρκινοπαθείς ξεκινούν τις ακτινοθεραπείες τους και το απόγευμα στο ΕΣΥ!

0
229

Οι ογκολογικοί ασθενείς σύντομα θα μπορούν να κάνουν τις ακτινοβολίες τους δωρεάν και το απόγευμα, στα δημόσια νοσοκομεία, μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν οι υφυπουργοί Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε ήδη σε ΦΕΚ, προβλέπει την παροχή δωρεάν ακτινοθεραπειών κατά τη διάρκεια ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων και για τους ανασφάλιστους ασθενείς. Στόχος της παρέμβασης είναι να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς, ακτινοφυσικούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων με έμφαση κυρίως στην εξυπηρέτηση των ογκολογικών ασθενών.

Να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 30.000 ασθενείς στη χώρα μας χρειάζεται να υποβληθούν κάθε χρόνο σε ακτινοθεραπείες.

Έως σήμερα οι ακτινοθεραπείες στο ΕΣΥ πραγματοποιούνται μόνο έως το μεσημέρι, εξαιτίας δυσλειτουργιών του ΕΣΥ ή λόγω έλλειψης προσωπικού. Συνέπεια αυτής της δραματικής κατάστασης ήταν οι ογκολογικοί ασθενείς να κλείνουν ραντεβού και να δημιουργούνται λίστες αναμονής έως και τριών μηνών, με τραγικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών.

Πλέον, οι ακτινοθεραπείες εντάσσονται στη λεγόμενη «ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων», καθώς θα διεξάγονται και πέραν της λήξης του κανονικού ωραρίου.

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει: «Παραπομπές από πρωινά ιατρεία για διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων, κατά την πέραν του τακτικού ιατρείου λειτουργία του νοσοκομείου, πραγματοποιούνται χωρίς διάκριση και για ανασφάλιστους ασθενείς. Η κάλυψη της σχετικής δαπάνης γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ».

Σε δηλώσεις του, ο Γιώργο Πισσάκας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, αναφέρει ότι η κοινή υπουργική απόφαση για την ολοήμερη λειτουργία των ακτινοθεραπευτικών τμημάτων είναι ένα σημαντικό βήμα για τον μεγάλο όραμα της Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα.

«Στόχος μας είναι να μπορεί κάθε ασθενής να κάνει την ακτινοθεραπεία του σε μηχανήματα εξαιρετικής τεχνολογίας και στον σωστό χρόνο χωρίς καθυστερήσεις. Να σημειώσω ότι ολοήμερη λειτουργία σημαίνει μηδενική οικονομική συμμετοχή του ασθενούς. Είναι ακριβώς οι ίδιες συνθήκες με την πρωινή λειτουργία των ακτινοθεραπευτικών απλώς το νοσοκομείο αποζημιώνει την υπερωριακή εργασία του προσωπικού».

Η ΚΥΑ

Η ΚΥΑ αυξάνει τα έσοδα για τα νοσοκομεία αλλά και τις αμοιβές των ακτινοφυσικών και των τεχνολόγων. Ενδεικτικά, για τα ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια αυξάνει το ποσοστό που παρακρατείται από τα νοσοκομεία από 50% σε 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% κατανέμεται στο γιατρό που διενεργεί την πράξη (45%), στον συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό ιατρικής (25%) και το λοιπό τεχνολογικό παραϊατρικό προσωπικό, που απασχολείται ενεργά στους θαλάμους του εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου (30%).

Επιπροσθέτως, προβλέπεται αύξηση της ωριαίας αμοιβής του νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που υποστηρίζει την απογευματινή λειτουργία ιατρείων, εργαστηρίων και χειρουργείων: «Το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες και απασχολείται στην κατά πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η διοίκηση κάθε νοσοκομείου στην ολοήμερη λειτουργία, αμείβεται με 10 ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό του ωράριο», όπως αναφέρει η ΚΥΑ. Σήμερα η σχετική αμοιβή είναι έως 8 ευρώ.

Επίσης ορίζεται ότι το σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων επεμβατικών πράξεων, που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου, δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο του τακτικού ωραρίου. Το ίδιο προβλέπεται και για τις εργαστηριακές πράξεις και εξετάσεις.