Μνημόνιο συνεργασίας του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

0
28

Με επιδίωξη την ενίσχυση προγραμμάτων έρευνας και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, την από κοινού ανάπτυξη και διάχυση τεχνογνωσίας, καθώς και την ευρύτερη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας επικύρωσαν μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας, επικύρωσαν το Χημείο Γιαννουκά /Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο της συνέργειας προσφέρονται:

-Η ευκαιρία σταδιοδρομίας αποφοίτων που Πανεπιστημίου στις μονάδες του Ομίλου σε Κύπρο και Ελλάδα.

-Κοινές δράσεις που απαιτούν λειτουργίες εργαστηρίου.

-Διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας, φοιτητές και κοινό.

-Ενίσχυση της καινοτομίας και εξειδικευμένης γνώσης, και ειδικών σεμιναρίων για εργαζόμενους του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στον τομέα της Έρευνας προβλέπονται:

1.Συνεργασία για την εισαγωγή καινοτομίας και εξειδικευμένων εφαρμογών στην λειτουργία κλινικών εργαστηρίων, για την προώθηση τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προτάσεων.

2.Κοινή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υποδομής στο πλαίσιο ερευνητικών έργων.

3.Αξιοποίηση πόρων σε επίπεδο υποδομών και στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και κοινές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών.

Αναφερόμενος στην συνεργασία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ,  Γεώργιος Σπανός, επεσήμανε ότι  «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία που αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία που προσδίδουμε στην αναβάθμιση της προσφερόμενης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους πολίτες της Κύπρου. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,  θέτουμε τις υποδομές και την άριστη τεχνογνωσία του Ομίλου στη διάθεση των φοιτητών, με στόχο την αρτιότερη εκπαίδευσή τους. Παράλληλα, θα συνεργαστούμε σε σημαντικές έρευνες στον τομέα της βιοιατρικής επιστήμης».

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας υποστήριξε ότι η συνεργασία θα αποδειχθεί αμοιβαία παραγωγική και επωφελής, τονίζοντας ότι «η διασύνδεση με την κοινωνία και τους παραγωγικούς τομείς της βιομηχανίας αποτελεί στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του Τετραγώνου της Γνώσης (Διδασκαλία και Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία, Προσφορά στη Κοινωνία), εντάσσεται και η συνεργασία μας με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με σκοπό την παροχή ακόμη πιο ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας».