Χωρίς μεταγγίσεις για έξι χρόνια μπορούν να ζήσουν ασθενείς με β-θαλασσαιμία μετά από γονιδιακή θεραπεία.

0
80

Ελπιδοφόρα νέα για τους ασθενείς με β-θαλασσαιμία, έρχονται από το χώρο της έρευνας. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα για τη γονιδιακή θεραπεία που ανακοινώθηκαν στο 62ο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition), που πραγματοποιήθηκε ψηφιακά και στη χώρα μας (5 – 8 Δεκεμβρίου), ασθενείς σε διάφορες ηλικίες και γονότυπους επιτυγχάνουν ανεξαρτησία από μεταγγίσεις (ΤΙ) και παραμένουν ελεύθεροι μεταγγίσεων έως έξι χρόνια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών το 87% (13/15) των παιδιατρικών ασθενών σε μελέτες Φάσης 3 πέτυχε ΤΙ και παραμένουν ελεύθεροι μεταγγίσεων. Σε μακροχρόνια παρακολούθηση, το 53% (9/17) των ασθενών που επέτυχαν TI και ξεκίνησαν ξανά την θεραπεία αποσιδήρωσης έχουν σταματήσει, έκτοτε: το 30% (7/23) που επέτυχαν TI υπόκεινται σε αφαίμαξη για να μειωθούν τα επίπεδα σιδήρου.

Η εταιρία bluebirdbio, GmbH (Nasdaq: BLUE) παρουσίασε στο συνέδριο, τα ενημερωμένα δεδομένα μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που αντανακλούν δεδομένα έως έξι χρόνων για τη γονιδιακή θεραπεία στη  β-θαλασσαιμία σε ασθενείς με εξαρτώμενη από μετάγγιση β-θαλασσαιμία (TDT).

«Το όραμά μας για τη γονιδιακή θεραπεία της bluebird bio για την εξαρτώμενη από μεταγγίσεις β-θαλασσαιμία είναι ότι μία εφάπαξ αγωγή θα καθιστούσε δυνατή τη δια βίου, σταθερή παραγωγή λειτουργικής αιμοσφαιρίνης», δήλωσε ο David Davidson, M.D., Γενικός Ιατρικός Διευθυντής, bluebird bio. «Όλοι οι ασθενείς στις μελέτες μας Φάσης 3 οι οποίοι πέτυχαν ανεξαρτησία από μεταγγίσεις την διατήρησαν, με την ανθεκτικότητα του θεραπευτικού αποτελέσματος που υπογραμμίζεται από τα δεδομένα ασθενών που συμμετείχαν σε προηγούμενες μελέτες μας, φτάνοντας σε πενταετή ανεξαρτησία από μεταγγίσεις. Επιπροσθέτως, η ανεξαρτησία από μεταγγίσεις παρατηρήθηκε σε παιδιατρικούς, έφηβους και ενήλικους ασθενείς διαφόρων γονότυπων – υποδηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα αυτής της γονιδιακής θεραπείας μπορεί είναι σταθερά ανεξαρτήτως ηλικίας ή γονοτύπου».

Τι είναι η β-θαλασσαιμία

Η εξαρτώμενη από μεταγγίσεις β-θαλασσαιμία είναι μια σοβαρή γενετική ασθένεια που προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο β-σφαιρίνης που έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένη ή σημαντικά μειωμένη αιμοσφαιρίνη (Hb).

Προκειμένου να επιβιώσουν, τα άτομα με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις β-θαλασσαιμία χρειάζονται χρόνιες μεταγγίσεις αίματος, ώστε να διατηρηθούν κατάλληλα επίπεδα αιμοσφαιρίνης.

Αυτές οι μεταγγίσεις όμως, ενέχουν τον κίνδυνο προοδευτικής βλάβης σε πολλαπλά όργανα λόγω αναπόφευκτης υπερφόρτωσης σιδήρου, εάν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με θεραπεία αποσιδήρωσης για την απομάκρυνση της περίσσειας σιδήρου από το σώμα.

Η γονιδιακή θεραπεία

Η γονιδιακή θεραπεία της bluebirdbio για τη β-θαλασσαιμία γίνεται εφάπαξ και ουσιαστικά προσθέτει λειτουργικά αντίγραφα μιας τροποποιημένης μορφής του γονιδίου β-σφαιρίνης, στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του ασθενούς (HSC).

Μόλις ένας ασθενής λάβει το γονίδιο βA-T87Q-σφαιρίνης, έχει τη δυνατότητα να παράγει HbAT87Q, που αποτελεί αιμοσφαιρίνη ενηλίκων που προέρχεται από τη γονιδιακή θεραπεία, σε επίπεδα που μπορούν να εξαλείψουν ή να μειώσουν σημαντικά την ανάγκη μεταγγίσεων.

Σε μελέτες αυτής της γονιδιακής θεραπείας, ως TI ορίζεται η έλλειψη ανάγκης για μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων για τουλάχιστον 12 μήνες ενώ διατηρείται ένας σταθμισμένος μέσος όρος Hb τουλάχιστον 9 g/dL.

Από τις 3 Μαρτίου 2020, συνολικά 60 παιδιατρικοί, έφηβοι και ενήλικοι ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 10 ασθενών με τουλάχιστον πέντε χρόνια παρακολούθησης και ενός με τουλάχιστον έξι χρόνια, με βάση τους γονότυπους της εξαρτώμενης από μετάγγιση β θαλασσαιμίας έχουν λάβει αυτή τη γονιδιακή θεραπεία στις μελέτες Φάσης 1/2 HGB-204 (Northstar) και HGB-205 και τις μελέτες Φάσης 3 HGB-207 (Northstar-2) και HGB-212 (Northstar-3). Τα δεδομένα από τις κλινικές μελέτες της bluebird bio Φάσης 1/2 και Φάσης 3 περιλαμβάνουν περισσότερα από 160 χρόνια εμπειρίας ασθενών.