Αισιόδοξα νέα για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

0
107

Ισχυρή ανταπόκριση και παράταση στο προσδόκιμο επιβίωσης προκύπτει από πρόσφατη ανάλυση δεδομένων της λαροτρεκτινίμπης σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και σύντηξη γονιδίου NTRK. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της Bayer αναφέρεται ότι συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) 71% σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και με σύντηξη TRK που είχαν λάβει κατά μέσο όρο τρεις προηγούμενες θεραπείες. Μεταξύ των ασθενών με μεταστάσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), το ORR ήταν 57%.

Το ποσοστό ασθενών που παρουσίασε ανταπόκριση διάρκειας 12 μηνών ήταν 88%, με συνολικό ποσοστό επιβίωσης (OS) στους 12 μήνες 91% και ποσοστό επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) 69%.

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως η λαροτρεκτινίμπη ήταν καλά ανεκτή και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν στη θεραπεία να είναι κυρίως βαθμού 1 ή 2. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία στη φάση διακοπής συλλογής των δεδομένων στις 15 Ιουλίου 2019, μεταξύ όλων των ασθενών, που είχαν λάβει κατά μέσο όρο τρεις προηγούμενες θεραπείες (εύρος 0-5), το ποσοστό επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) στους 12 μήνες ήταν 69% και το συνολικό ποσοστό επιβίωσης (OS) ήταν 91%. Το μέσο PFS και το OS δεν ήταν εκτιμήσιμα. Η διάρκεια της θεραπείας κυμαινόταν από 2,1 έως 39,6 μήνες.

H λαροτρεκτινίμπη έδειξε επίσης αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με μεταστάσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Από τους επτά ασθενείς με βασικές μεταστάσεις του ΚΝΣ, το ORR ήταν 57%.

Άλλα ογκογονίδια συνήθη στον καρκίνο του πνεύμονα, όπως EGFR, KRAS, BRAF και ALK, δεν βρέθηκαν στην αρχική αξιολόγηση των ασθενών αυτών, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συντήξεις γονιδίων NTRK αποτελούσε τον πρωταρχικό λόγο ανάπτυξης και εξάπλωσης αυτού του τύπου καρκίνου.

«Το PFS και το OS που παρατηρήθηκαν σε αυτό το μικρό δείγμα ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και σύντηξη TRK υπερέβησαν τα ποσοστά επιβίωσης που είχαν αναφερθεί προηγουμένως για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που έλαβαν την εγκεκριμένη θεραπεία», δήλωσε ο Victor Moreno, MD, PhD, Διευθυντής Κλινικής Έρευνας στο START Madrid– FJD«Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν και πάλι τον κρίσιμο ρόλο για έγκαιρη γονιδιωματική εξέταση για τον εντοπισμό ασθενών με γονιδιωματικές αλλοιώσεις από νωρίς, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν μια θεραπεία που στοχεύει συγκεκριμένα το υπεύθυνο ογκογονίδιο ανάπτυξης του καρκίνου και να βελτιώσει το αποτέλεσμα της θεραπείας που λαμβάνουν».

Ο  ιατρός Παθολόγος Ογκολόγος και ιατρικός σύμβουλος της Bayer Ελλάς, Βασίλης Μάρκος, σημείωσε πως «η λαροτρεκτινίμπη έχει δείξει υψηλές και μακροχρόνιες ανταποκρίσεις τόσο σε παιδιά με καρκίνο σύντηξης TRK, ανεξάρτητα από τη θέση του όγκου και την ηλικία του ασθενούς. Με αυτήν την αντινεοπλασματική θεραπεία, που δρα ανεξάρτητα του ιστολογικού τύπου και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη θεραπεία όγκων που έχουν σύντηξη γονιδίου NTRK, οι γιατροί έχουν τώρα την επιλογή να αντικαταστήσουν λιγότερο προσαρμοσμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις με ογκολογική θεραπεία ακριβείας για τους ασθενείς τους, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα της θεραπείας τους».