Νορβηγία -νέα μελέτη: Τι «σημάδια» αφήνει η πανδημία στο σώμα και την ψυχή των εφήβων;

0
59

Άλλη μια μελέτη που δείχνει ότι οι ψυχολόγοι θα έχουν πολύ δουλειά μετά τη λήξη της πανδημίας του Covid-19, δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Συγκεκριμένα η σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open (JAMA Netw Open. 2021;4(8):e2121934) από τους J.Burdzovic Andreas από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και G. Scott Brunborg από το Πανεπιστήμιο του Όσλο της Νορβηγίας, αποδεικνύει ότι οι αλλαγές στο τρόπο ζωής που έφερε στους εφήβους η πανδημία έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους τόσο στο σώμα όσο και στη ψυχή των εφήβων που φοιτούν στο Λύκειο.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα της.

Ο σκοπός της προοπτικής μελέτης MyLife, που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία, ήταν να εξετάσει παραμέτρους της σωματικής και ψυχικής υγείας των εφήβων πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της αγχώδους διαταραχής που σχετίζεται με την πανδημία.

Η σύγκριση έγινε μεταξύ εφήβων που συμμετείχαν στη μελέτη μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου τα έτη 2018 και 2019 σε αντιδιαστολή με όσους συμμετείχαν στη μελέτη μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Για την ερμηνεία των δεδομένων σημειώνεται ότι οι έφηβοι στη Νορβηγία ξεκινάνε την πρώτη τάξη του λυκείου ή αλλιώς 11η τάξη σε ηλικία 16 ετών.

 Η μελέτη

Οι έφηβοι ερωτήθηκαν για πιθανά συμπτώματα κατάθλιψης με μια ειδική κλίμακα σε μορφή ερωτηματολογίου (Patient Health Questionnaire-9), τον αριθμό των στενών φίλων, τη σωματική τους υγεία και τη συμμετοχή σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες. Συνολικά συμμετείχαν 2.536 έφηβοι (59% κορίτσια) από τους οποίους οι 1.621 συμμετείχαν στη μελέτη πριν την πανδημία και οι 915 κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

 Τα ευρήματα

Μεταξύ των τελευταίων, οι 158 (17.3%) ανέφεραν σημαντικό άγχος λόγω της πανδημίας. Συνολικά, η μοναδική στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων εφήβων ήταν η μικρότερη πιθανότητα συμμετοχής σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πανδημίας συγκριτικά με παλιότερα.

Επιπλέον, στις υπο-αναλύσεις που πραγματοποίησαν οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι έφηβοι με σημαντικό άγχος λόγω της πανδημίας ήταν πιθανότερο να αναφέρουν συμπτώματα που αντιστοιχούν σε κλινικά έκδηλη καταθλιπτική συνδρομή καθώς και μειωμένους δείκτες σωματικής υγείας συγκριτικά με τους εφήβους πριν από την πανδημία.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης υποδηλώνουν την αναγκαιότητα να εντοπίσουμε την ομάδα των εφήβων που εμφανίζουν δυσανάλογα υπέρμετρο άγχος λόγω της πανδημίας και να λάβουμε μέτρα ώστε να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της COVID-19.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783447