Εφαρμογή στο κινητό το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

0
52

Νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και συσκευές διευκολύνουν την πρόσβαση των αιμοδοτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ). Με αυτόν τον τρόπο, οι αιμοδότες που είναι εγγεγραμμένοι σε καρτέλα, μπορούν να δουν σε πόσες αιμοδοσίες έχουν συμμετάσχει, πόσες προγραμματίζονται  να γίνουν ή να απευθύνουν ερωτήσεις για τον ΕΜΑ.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιούργησαν την εφαρμογή που προς το παρόν  διατίθεται σε συσκευές Android. Χάρη σε αυτήν  οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, το οποίο είναι ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα. Πρόκειται για μία ενιαία βάση δεδομένων τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, τους Εθελοντές Αιμοδότες και τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή δωρεάν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών έχουν τη δυνατότητα να μπουν στον λογαριασμό τους, εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν:

να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού που έχουν δημιουργήσει με την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών,

να αιτούνται την απόκτηση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη ή να βλέπουν τα στοιχεία της ταυτότητας που έχουν,

να βλέπουν προσωποποιημένα στατιστικά στοιχεία για τις αιμοδοσίες στις οποίες έχουν συμμετάσχει,

να ενημερώνονται για το πότε μπορούν να αιμοδοτήσουν εκ νέου και

να υποβάλλουν οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με το ΕΜΑ.

Άξιο αναφοράς είναι ότι  το εγχείρημα ολοκληρώθηκε από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” , με πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

Υπενθυμίζεται  ότι το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) υλοποιήθηκε από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. το 2013 στο πλαίσιο της πράξης “Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Το ΕΚΕΑ χρησιμοποιεί το ΕΜΑ για την παρακολούθηση της συλλογής αίματος σε εθνικό επίπεδο και ανάπτυξης ενός πλαισίου για τον καθορισμό της δίκαιης κατανομής των ασταθών παραγώγων του αίματος σε περιόδους σοβαρής έλλειψης.

Εκτιμάται ότι στο μέλλον το ΕΜΑ θα προσφέρει νέες υπηρεσίες όπως η δυνατότητα ραντεβού για τον αιμοδότη, η διαχείριση των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών, η ενημέρωση των αιμοδοτών, η καταχώριση επανελέγχων των αιμοδοτών κ.ά.

Το ΕΜΑ χρησιμοποιείται από όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας, από οργανωμένους Συλλόγους/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών και τους εθελοντές αιμοδότες.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Download mobile app – Google play store

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Βίντεο παρουσίασης του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET