ΕΛΛΟΚ: Να εξασφαλιστούν με ασφάλεια οι θεραπείες και η φροντίδα των καρκινοπαθών στην πανδημία.

0
112

Την ασφαλή πρόσβαση και αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο στις δομές υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το σοβαρό ζήτημα της ταλαιπωρίας των ασθενών λόγω της γραφειοκρατίας και η λίστα αναμονής για τις ακτινοθεραπείες ήταν τρία από τα πολλά και χρόνια ζητήματα, που συζήτησε η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, με τον υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη. Στη συνάντηση που είχε η αντιπροσωπεία της ΕΛΛΟΚ με τον υφυπουργό την περασμένη Παρασκευή, ζήτησε να υπάρξουν άμεσες ενέργειες από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί με ασφάλεια η συνέχιση των θεραπειών και της φροντίδας των ασθενών με καρκίνο, η οποία έχει διαταραχθεί σημαντικά λόγω της πανδημίας. Συγκεκριμένα τέθηκαν τα εξής θέματα :

-Προβλήματα στην πρόσβαση και απρόσκοπτη συνέχιση των θεραπειών και των προγραμματισμένων χειρουργείων των ασθενών με καρκίνο.

-Αίτημα πλήρους κάλυψης της δαπάνης εξετάσεων για τον ιό covid19 στους ασθενείς με καρκίνο και διευκόλυνση για την πραγματοποίησή τους στο νοσοκομείο όπου  πραγματοποιούν τις θεραπείες τους.

-Τα σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση και λειτουργία των ογκολογικών κλινικών και των ογκολογικών τμημάτων, σε περιοχές της περιφέρειας, όπου χρειάζεται άμεση πρόσληψη ογκολόγων, για να συνεχιστεί η λειτουργία των ογκολογικών τμημάτων και κλινικών. Έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τα ογκολογικά τμήματα των Νοσοκομείων Καβάλας και Μυτιλήνης, προκειμένου να αναβαθμιστούν σε Ογκολογικές κλινικές και της ογκολογικής κλινικής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, το οποίο χρήζει άμεσης ενίσχυσης με επιπλέον ογκολόγο, καθώς λειτουργεί με ένα μόνο ογκολόγο εδώ και πολύ καιρό.

-Οι μεγάλες ελλείψεις στελέχωσης σε κεντρικά ογκολογικά νοσοκομεία, συνεπεία των πολλών συνταξιοδοτήσεων και της μη πρόσληψης του αντίστοιχου νέου προσωπικού επί σειρά ετών.

Επίσης συζητήθηκαν οι  σοβαρές καθυστερήσεις στη διάγνωση και έναρξη θεραπείας, λόγω μεγάλης έλλειψης παθολογοανατόμων.

Μέγα πρόβλημα η αναμονή στις ακτινοθεραπείες

Ακόμη συζητήθηκε το οξύ πρόβλημα με τις μεγάλες αναμονές για την έναρξη ακτινοθεραπειών, όπου απαιτείται η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας. Μάλιστα ο υφυπουργός είχε τη ανακοινώσει προ 5μήνου διεύρυνσης του ωραρίου, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει κάποια σχετική ενέργεια. Ταυτόχρονα παρατηρείται και μείωση των απογευματινών ιατρείων με αποφάσεις διοικήσεων των νοσοκομείων, η οποία επιβαρύνει την κατάσταση περαιτέρω

Η αντιπροσωπεία έθεσε το θέμα και της μείωσης των ραντεβού για προσυμπτωματικούς ελέγχους στο 50%, γεγονός που αναμένεται να επιδράσει αρνητικά καθώς θα οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό ατόμων με διάγνωση σε προχωρημένο στάδιο στο εγγύς μέλλον.

Η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των ασθενών καλά κρατεί…

Συζητήθηκε επίσης η γραφειοκρατία και το φαινόμενο του συνωστισμού που δημιουργεί έξω από τις ογκολογικές κλινικές, σε συνθήκες που ευνοούν τον συγχρωτισμό και τη μετάδοση του ιού της πανδημίας. Να σημειωθεί ότι για μία σειρά παραπεμπτικών απαιτείται η επαναλαμβανόμενη προσέλευση των ασθενών και των οικείων τους στα νοσοκομεία και η ανάλογη απασχόληση του ιατρικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με σχετικές διορθώσεις και παρεμβάσεις στο σύστημα συνταγογράφησης και έκδοσης παραπεμπτικών.

Παράλληλα συζητήθηκαν και χρόνια ζητήματα τα οποία αφορούν τους ασθενείς με καρκίνο και τα οποία χρήζουν πολιτικής βούλησης έτσι ώστε να τύχουν της προτεραιότητας του υπουργείου υγείας:

-Αποζημίωση και ένταξη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση panel βιοδεικτών καθώς και των γονιδιακών εξετάσεων BRCA1 & BRCA2 και την έγκριση της εξέτασης ONCOTYPE DX και για τις ανασφάλιστες.

-Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ενίσχυση του Ιατρικού Δικτύου Ακριβείας στην Ογκολογία προκειμένου να καταστεί προσιτή σε όλους η πρόσβαση στις νέες εξατομικευμένες θεραπείες και να ενθαρρυνθεί η διενέργεια κλινικών μελετών στη χώρα μας.

-Ποσά που αναγκάζονται να καταβάλουν οι ασθενείς, σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, πέραν της καταβαλλόμενης από τον ΕΟΠΥΥ αποζημίωσης, κατά παράβαση  των συμβάσεων με τον Οργανισμό

-Κάλυψη δαπανών για φυσιοθεραπείες και πλαστική χειρουργική αποκατάστασης επιπτώσεων του καρκίνου και της θεραπείας

-Ανάπτυξη δομών Ανακουφιστικής Φροντίδας με πρώτη την έναρξη λειτουργίας ιατρείων πόνου, σε περιφερειακά νοσοκομεία

-Εκπροσώπηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου στο νέο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ & του νέου Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ)

-Διεθνής παρουσία και συμμετοχή της χώρας μας στα σχετικά φόρα και οργανισμούς που ασχολούνται με τον καρκίνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και προετοιμασία για την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Αποστολή για τον Καρκίνο» (Cancer Mission), καθώς θα δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσει η χώρα μας πρόσβαση σε πόρους που θα εξασφαλίσουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Δημιουργία Διεύθυνσης Νεοπλασιών στο Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ

Έναρξη διαδικασιών για την λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, το όποιο έχει ψηφιστεί και έχει στόχο να αποτελέσει το κεντρικό όχημα για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον έλεγχο του Καρκίνου και τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών

Ο κος Κοντοζαμάνης δεσμεύθηκε προσωπικά για την έναρξη των απαραίτητων διαδικασιών με στόχο την επίλυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων από τα θέματα που τέθηκαν το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ ζήτησε τη συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου όπου αυτό είναι δυνατό.