Οι προτάσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για το ΕΣΥ που πιέζεται λόγω της πανδημίας.

0
128

Τις προτάσεις του κατέθεσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, με στόχο την αποσυμπίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα όρια του οποίου δοκιμάζονται σκληρά, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), το  ΕΣΥ αντιμετωπίζει τη μέγιστη πίεση από ιδρύσεώς του και προτείνει, στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης, τρόπους αξιοποίησης  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του ιατρικού προσωπικού.

Στην επιστολή του ο ΠΙΣ υπενθυμίζει ότι πριν την πανδημία, είχε σημάνει τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η ανάγκη για αναδιάρθρωση γίνεται επιτακτική στις μέρες μας.  Δεδομένου των συνθηκών, όπως παραδέχεται ο ΠΙΣ, η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει, οπότε ο σύλλογος των ιατρών ζητά να ληφθούν κάποια  δέοντα μέτρα άμεσης ενίσχυσης του συστήματος.

Οι ενέργειες που συστήνει ο ΠΙΣ είναι οι εξής:

-Χορήγηση επιδόματος πανδημίας σε όλους τους υπηρετούντες ιατρούς στα νοσοκομεία, προσαυξημένο, αναλόγως θέσεως και καθηκόντων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιατροί που προσφέρουν ίδιο έργο, θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης έμπρακτης αναγνώρισης.

-Άμεση αποκατάσταση των επικουρικών ιατρών, οι οποίοι βρίσκονται στη μάχη μέσω ενός στρεβλού συστήματος, το οποίο μελλοντικά θα πρέπει να τερματισθεί. Στην παρούσα φάση όμως, θα πρέπει να αναιρεθεί κάθε επαγγελματική ανασφάλεια των συναδέλφων αυτών. —Για την εξέλιξή τους σε μόνιμες θέσεις, οι συνάδελφοι που υπηρετούν ως επικουρικοί όπως και όσοι υπηρετήσουν με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα πρέπει να τυγχάνουν πενταπλάσιας αναγνώρισης του χρόνου εργασίας τους, ως προϋπηρεσία.

-Οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αναμονή για ειδίκευση στις ειδικότητες αιχμής, είναι χρήσιμο να προσκληθούν και να αναλάβουν υπηρεσία τώρα, καθώς ο όγκος εργασίας αυτή τη στιγμή στα τμήματα, επιτρέπει και επιβάλλει την απασχόληση περισσότερων ειδικευόμενων.

-Οι ειδικοί συνάδελφοι που υπηρετούν σε αγροτικά ως υποψήφιοι για τις εξετάσεις λήψης τίτλου ειδικότητας, θα πρέπει να αποσπαστούν άμεσα, στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα, για μια ακόμη φορά τονίζουμε ότι η υποχρέωση του αγροτικού πρέπει να αποδεσμευτεί από τη διαδικασία λήψης τίτλου ειδικότητας και να μην αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις.

-Οι διορισμοί κριθέντων ιατρών για μόνιμες θέσεις του ΕΣΥ, θα πρέπει να εκτελεστούν αστραπιαία. Επίσης, οι κρίσεις των προκηρυχθέντων θέσεων θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα. Αυτό αφορά τόσο σε θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, όσο σε θέσεις που πρέπει να προκηρυχθούν για την κάλυψη νέων αναγκών.

-Η αναμόρφωση του μισθολογίου των νοσοκομειακών ιατρών είναι επιβεβλημένη, καθώς οι Έλληνες ιατροί λαμβάνουν από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η  σύγκριση με χώρες όπως η Ρουμανία, Κύπρος και η Μάλτα προκαλεί θλίψη και αποτελεί αντικίνητρο για την προσέλκυση συναδέλφων. Η έναρξη διαλόγου για το θέμα αυτό σήμερα, είναι απολύτως αναγκαία.