Ποιες είναι οι 5 νέες κατηγορίες εργαζομένων που θα πρέπει υποχρεωτικά να εμβολιαστούν

0
87

Μετά τους υγειονομικούς στα νοσοκομεία, πέντε ακόμα νέες κατηγορίες εργαζομένων θα πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά έως τις 15 Σεπτεμβρίου, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Τα παραπάνω αναφέρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ( φεκ-100 ). Συγκεκριμένα η νέα ΚΥΑ αφορά το προσωπικό που απασχολείται:

1.Στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

2.Στους εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς απεξάρτησης.

3.Στους συμβουλευτικούς σταθμούς και θεραπευτικά κέντρα.

4.Στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

5.Στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους  έχουν προθεσμία  τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας (27η Αυγούστου).  Όσοι δεν εμβολιαστούν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας.

Σημειώνεται ότι για τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου, υπεύθυνος είναι ο διοικητικός προϊστάμενος κάθε δημόσιας δομής ή ο διοικητικός προϊστάμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε ιδιωτικής δομής. Αυτός οφείλει να  καταρτίζει λίστα φυσικών προσώπων  που υπόκεινται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του  φορέα.

Η λίστα των υπόχρεων ανά φορέα περιέχει τα εξής:

-Στοιχεία ταυτοποίησης ως εξής: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.).

-Στοιχεία ως προς τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση εμβολιασμού ως εξής:

-εάν είναι πλήρως εμβολιασμένοι,

-εάν έχουν νοσήσει και πότε, προκειμένου να διαπιστωθεί η παρέλευση έξι (6) μηνών από τη θετική διάγνωση,

-εάν έχουν προγραμματίσει πρώτη ή δεύτερη δόση εμβολιασμού και σε ποια ημερομηνία,

-εάν έχουν υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία παρέχοντας και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο ως προς την κατάθεσή της,

-εάν έχουν λάβει απάντηση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως προς την αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Οι εργαζόμενοι

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι  θα πρέπει να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επιδείξουν στον διοικητικό τους προϊστάμενο το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC). Αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του  σχετικά με τον εμβολιασμό ή στη νόσηση με COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει προγραμματίσει πρώτη ή δεύτερη δόση εμβολιασμού, έχει τη δυνατότητα να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για τον προγραμματισμό μοναδικής/πρώτης ή δεύτερης δόσης εμβολιασμού και η ημερομηνία αυτής  καθώς και το σχετικό αποδεικτικό προγραμματισμού ραντεβού.