Καλά νέα για τους ασθενείς με μεταστατικό ή ανεγχείρητο μελάνωμα

0
53

Ελπιδοφόρα φαίνονται τα πρώτα στοιχεία της μελέτης RELATIVITY-047 για τους ασθενείς που έλαβαν relatlimab, ένα αντι-LAG-3 αντίσωμα, σε συνδυασμό με nivolumab για τη θεραπεία του μη προθεραπευμένου μεταστατικού ή ανεγχείρητου μελανώματος. Πρόκειται για τα πρώτα στοιχεία της Φάσης 3 που ανακοινώνονται από μία μελέτη αξιολόγησης ενός αντι-LAG-3 αντισώματος. Σύμφωνα με την Bristol Myers Squibb πέτυχαν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της επιβίωσης  χωρίς εξέλιξη της νόσου, ενώ το  relatlimab είναι ο τρίτος διακριτός αναστολέας σημείου ελέγχου της εταιρείας που καταδεικνύει όφελος για τους ασθενείς

Τα πρώτα δεδομένα

Η χρήση του συνδυασμού σταθερής δόσης relatlimab, ενός αντι-LAG-3 αντισώματος, με nivolumab, έναντι του nivolumab ως μονοθεραπεία εξετάστηκε για την αντιμετώπιση του μη προθεραπευμένου μεταστατικού ή ανεγχείρητου μελανώματος.

Ο συνδυασμός πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS).

Σημειώνεται ότι συνεχίζεται η παρακολούθηση των ασθενών για την αξιολόγηση της συνολικής επιβίωσης, η οποία αποτελεί δευτερεύον καταληκτικό σημείο.

Από τα ανακοινωθέντα προκύπτει ότι η συνδυαστική θεραπεία ήταν καλά ανεκτή από τους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, ενώ δεν προέκυψαν νέα θέματα ασφάλειας για αυτούς που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία, ούτε για εκείνους που έλαβαν μόνο το nivolumab.

Ο Jonathan Cheng, Senior Vice President και επικεφαλής ανάπτυξης του τομέα ογκολογίας της Bristol Myers Squibb επεσήμανε ότι: «Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι η στόχευση του μονοπατιού κυτταρικής σηματοδότησης LAG-3 σε συνδυασμό με την αναστολή του PD-1, ενδεχομένως θα αποτελέσει μια σημαντική επιλογή για την ενίσχυση της ανοσολογικής ανταπόκρισης των ασθενών, αυξάνοντας κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα της θεραπείας».

LAG-3 

Αναλυτικά, το Lymphocyte-activation gene 3 είναι ένα μόριο που εκφράζεται σε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος: τα δραστικά T-κύτταρα και τα ρυθμιστικά T-κύτταρα (T-regs). Το LAG-3 ρυθμίζει ένα ανασταλτικό σημείο ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο περιορίζει τη δράση των T-κυττάρων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητά τους να επιτίθενται εναντίον των καρκινικών κυττάρων.

Από την πλευρά του  το relatlimab ως ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει τη δράση του LAG-3. Συγκεκριμένα, το αντίσωμα συνδέεται στο μόριο LAG-3 που βρίσκεται στην επιφάνεια των εξαντλημένων T-κυττάρων, αποκαθιστώντας τη δραστικότητά τους. Όταν λοιπόν χορηγείται μαζί με nivolumab, το relatlimab αποτελεί το πρώτο αντι-LAG-3 αντίσωμα που καταδεικνύει όφελος για τους ασθενείς.

Μελέτη RELATIVITY-047 (CA224-047)

Στη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 2/3 ως πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ορίστηκε η επιβίωση χωρίς επιδείνωση της νόσου (PFS) βάσει Τυφλοποιημένης Ανεξάρτητης Κεντρικής Αξιολόγησης (BICR) και τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία είναι η συνολική επιβίωση (OS) και το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) των ασθενών στη θεραπεία.

Ο πληθυσμός της μελέτης περιελάβανε 714 ασθενείς, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν 1:1, ώστε να λάβουν είτε τον συνδυασμό σταθερής δόσης relatlimab με nivolumab ή μόνο nivolumab, μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης κάθε τέσσερις εβδομάδες, έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου, μη αποδεκτής τοξικότητας ή την ανάκληση της συναίνεσης.  Οι ερευνητές παρακολουθούν την εξέλιξη των δεδομένων  σχετικά με  τη συνολική επιβίωση (OS) και την αντικειμενική ανταπόκριση (ORR) των ασθενών.