ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Άρση του ηλικιακού κριτηρίου στο νέο ΦΕΚ για την ένταξη στις ομάδες υψηλού κινδύνου

0
226

Την άρση του ηλικιακού κριτηρίου από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια για την ένταξη των πασχόντων στις ομάδες υψηλού κινδύνου έναντι του κορωνοϊού, αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υγείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Η Ομοσπονδία  ενημερώνει όλους τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και τις οικογένειές τους ότι μετά την επίμονη και αγωνιώδη προσπάθειά της και την επιστολή που απέστειλε (13.5. 20)  στο υπουργείο Υγείας  έγινε δεκτό το αίτημά της για  την άρση των επιστημονικά απαράδεκτων κριτηρίων για την ένταξη των πασχόντων στις ομάδες υψηλού κινδύνου έναντι του κορωνοϊού.

Η  ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με τεκμηριωμένες προτάσεις επεσήμανε από την πρώτη στιγμή την αντιεπιστημονικότητα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  σύμφωνα με την οποία έγινε διαχωρισμός των ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη με κριτήριο τη γλυκαιμική τους ρύθμιση και υιοθετήθηκε ο επιστημονικά απαράδεκτος όρος «αρρύθμιστος Σακχαρώδης Διαβήτης» για την ένταξη των πασχόντων στις ομάδες υψηλού κινδύνου που χρήζουν επείγουσας προστασίας έναντι του νέου κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Χρήστο Δαραμήλα: «Με την υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1856 Β/15.5.2020), στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν: «1.5.Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία».

Αναρωτιόμαστε βέβαια ποιος γονιός θα «επιτρέψει» η γλυκοζυλιωμένη του παιδιού του να είναι πάνω από 8.0% ή ο Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος τις τελευταίες 7 ημέρες να είναι άνω των 200 mg/dL, τη στιγμή που οι παραπάνω δείκτες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, προκειμένου να δικαιολογήσει τις απουσίες του παιδιού του στο σχολείο” εξηγεί ο πρόεδρος.

Η άρση του ηλικιακού κριτηρίου είναι εξαιρετικά σημαντική, ωστόσο η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επισημαίνει για πολλοστή φορά και επιμένει, βάσει των διεθνών και ελληνικών δεδομένων, την αντιεπιστημονικότητα του όρου «αρρύθμιστος Σακχαρώδης Διαβήτης» και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί προκειμένου ένας άνθρωπος που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη να λάβει ειδική άδεια ή ένας γονιός να δικαιολογήσει τις απουσίες του παιδιού του.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ενημερώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι να δικαιωθεί και να υπάρξει συνολική προστασία των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, χωρίς άτοπους διαχωρισμούς και αντιεπιστημονικές προϋποθέσεις.

Η Ομοσπονδία επαναλαμβάνει ότι ζητά άμεσα την τροποποίηση της πρόσφατης ΚΥΑ με ΦΕΚ 1856 Β’/15.5.2020 και την προστασία όλων των ανθρώπων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη ανεξαρτήτως γλυκαιμικής ρύθμισης, αλλά και των οικογενειών τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους, όπου είναι δυνατόν, να παρέχουν εργασία από το σπίτι μέσω τηλε-εργασίας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, εναλλακτικά να παρέχεται το δικαίωμα της ειδικής άδειας για την προστασία της υγείας τους.

Μαθητές και φοιτητές

Σχετικά με τους μαθητές και φοιτητές προτείνει να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος μέσω σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης. Επαναλαμβάνει επίσης και αιτείται για τη διευκόλυνση των πασχόντων και προκειμένου να τους δοθούν οι ανωτέρω δυνατότητες, να καταθέτουν γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, στην οποία θα αναγράφεται η πάθησή τους, και ελλείψει αυτής, να κατατίθεται γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού τους.