Οι παραπάνω έρευνες, μάλιστα, συζητήθηκαν σε ανοικτή ημερίδα εργασίας για το Κέντρο Αριστείας του ΕΚΠΑ «Αγροδιατροφή και Αυθεντικότητα Τροφίμων», η οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης».
Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση της διεπιστημονικής πρωτοβουλίας για το Κέντρο Αριστείας, των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και η συζήτηση για την οργάνωση, τη δομή, τη στρατηγική και τη βιωσιμότητα του. Συγκεκριμένα οι δέκα ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ από τα Τμήματα Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ιατρικής, Γεωλογίας και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς με τους στόχους του Κέντρου Αριστείας, παρουσίασαν τις επιστημονικές τους δραστηριότητες και τις προτάσεις τους.
Οι ερευνητικές ομάδες μεταξύ άλλων ασχολούνται με την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας τροφίμων εθνικής προτεραιότητας και στην ταυτοποίηση ποικιλιών. Στον έλεγχο για νοθεία. Στην ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων περιεκτικότητας τροφίμων σε θρεπτικά συστατικά.
Στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων τροφίμων και τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης τους.
Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στη γεωργία (εδαφοβελτιωτικά, εντομοαπωθητικά και προϊόντα ηλιοπροστασίας).
Στην κοινωνική και οικονομική σημασία της στην Ελλάδα διαχρονικά.
Οι επιστήμονες εστιάζουν στην τεκμηρίωση της διατροφικής αξίας και την ευεργετική δράση των τροφίμων εθνικής προτεραιότητας, καθώς και στις μελέτες διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων καταναλωτών.Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών της αυθεντικότητας των τροφίμων με χρήση τεχνολογιών αιχμής omics, σε προϊόντα όπως τα γαλακτοκομικά, η φέτα, το μέλι, ο οίνος και το ελαιόλαδο.