Ε.Ε : Νομοθετικό κενό για την προστασία των εργαζομένων από τον καρκίνο του δέρματος

0
176

Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους όπως οι αγρότες, οικοδόμοι, ναυτικοί, αλιείς, παιδαγωγοί, που σημαίνει ότι ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου για καρκίνο του δέρματος. Και όμως υπάρχει έλλειψη σχετικής δεσμευτικής νομοθεσίας για την προστασία τους στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η καταγραφή του καρκίνου του δέρματος, ως επαγγελματικής ασθένειας βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Τα παραπάνω τόνισε ο  Καθ. Swen Malte John, Πρόεδρος του Τμήματος Δερματολογίας, Περιβαλλοντικής Ιατρικής και Θεωρίας της Υγείας του Πανεπιστημίου του Όσναμπρουκ (Κάτω Σαξονίας), κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη διαδικτυακή Ημερίδα (Webinar) «Γνωρίζω – Προλαμβάνω – Αντιμετωπίζω τον καρκίνο του δέρματος». Την ημερίδα πραγματοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) στις 8 Ιουλίου, στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Δέρματος, που θα διαρκέσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Στην ομιλία του με τίτλο:  «Οι Καρκίνοι του Δέρματος που δεν είναι Μελάνωμα» ο Καθηγητής John, διακεκριμένος εμπειρογνώμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, ανέφερε ότι βασική αιτία των νέων περιπτώσεων καρκίνου του δέρματος αποτελεί η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Οι κύριες δραστηριότητες οι οποίες συσχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνων δέρματος είναι όλα τα είδη υπαίθριων δραστηριοτήτων προς διασκέδαση και φυσικά η εργασία σε ανοικτούς χώρους (π.χ. αγρότες, οικοδόμοι, ναυτικοί κ.α.).

Ο Καθηγητής John επισήμανε οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει  να ακολουθήσουν τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, που αφορούν την καταχώρηση του καρκίνου του δέρματος ως επαγγελματικής ασθένειας, τη δημιουργία ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής και αναφοράς περιστατικών καρκίνου του δέρματος σχετιζόμενων με την εργασία, τη δημιουργία ενός δεσμευτικού νομοθετικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων όσον αφορά τον καρκίνο του δέρματος και οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών πρόληψης.

Στη συνέχεια η κυρία  Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, ΕΛΙΝΥΑΕ, ενός από τους σημαντικότερους φορείς στη χώρα μας για ζητήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, στην ομιλία της  με τίτλο «Ασφάλεια των εργαζομένων στην ύπαιθρο» αναφέρθηκε στις ραγδαίες αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον κόσμο της εργασίας.

Οι νέες συνθήκες δημιουργούν νέους, ή μεταβάλλουν ήδη υπάρχοντες κινδύνους στους σύγχρονους χώρους εργασίας. Ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς εξέτασης αυτών των θεμάτων λόγω της φύσης της εργασίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Λόγω αυτών των ιδιαιτεροτήτων ένα σημαντικό ποσοστό των αγροτών δεν καταγράφονται ως εργαζόμενοι ενώ είναι από τους εργασιακούς τομείς που κινδυνεύουν περισσότερο.

Τα δερματικά νοσήματα και οι επιπτώσεις από τις περιβαλλοντικές συνθήκες αποτελούν ένα από τα κύρια προβλήματα υγείας στον αγροτικό τομέα.

Όπως σημείωσε η κ. Μπαρδάνη τα άτομα που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους και ιδίως οι απασχολούμενοι στον αγροτικό και αλιευτικό τομέα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αφού παρά την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, συχνά οι επαγγελματίες αυτοί δεν καλύπτονται από αυτήν, ως αυτοαπασχολούμενοι.